หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง วีสตาร์ 5 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป แข่งในระดับประถมศึกษา ต่อด้วยระดับมัธยมศึกษา
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง วีสตาร์ 5 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป แข่งในระดับประถมศึกษา ต่อด้วยระดับมัธยมศึกษา
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 5 พ.ย. 2558 13.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
-


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]