หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีอาคาร 1 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ประถม, มัธยม, นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประถม, มัธยม, นาฏศืลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม, มัธยม, ระบำมาตรฐานประถม
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีอาคาร 1 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ประถม, มัธยม, นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประถม, มัธยม, นาฏศืลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม, มัธยม, ระบำมาตรฐานประถม
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีอาคาร 1 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ประถม, มัธยม, นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประถม, มัธยม, นาฏศืลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม, มัธยม, ระบำมาตรฐานประถม
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีอาคาร 1 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ประถม, มัธยม, นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประถม, มัธยม, นาฏศืลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม, มัธยม, ระบำมาตรฐานประถม
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีอาคาร 1 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ประถม, มัธยม, นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประถม, มัธยม, นาฏศืลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม, มัธยม, ระบำมาตรฐานประถม
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีอาคาร 1 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ประถม, มัธยม, นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประถม, มัธยม, นาฏศืลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม, มัธยม, ระบำมาตรฐานประถม
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง เวทีอาคาร 1 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป เรียงกิจกรรมการแข่งขัน รำวงมาตรฐาน ประถม, มัธยม, นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ประถม, มัธยม, นาฏศืลป์ไทยสร้างสรรค์ ประถม, มัธยม, ระบำมาตรฐานประถม
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2104 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2106 5 พ.ย. 2558 09.00 น.เป็นต้นไป
-


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]