การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเกษมสุข สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.66 ทอง 4
5 บ้านบัวหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.33 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดอนชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78.98 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 72.30 เงิน 4
5 ธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไพศาลวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 63 ทองแดง 4
5 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 60 ทองแดง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอีโก่ม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไพศาลวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน 4
5 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 68 ทองแดง 5
6 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -
7 บ้านเหล่ากล้วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91.99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านพลับพลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแคน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.98 ทอง 4
5 เมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.98 เงิน 5
6 พุทธเมตตา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74.64 เงิน 6
7 บ้านบัวหลวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76.33 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รัฐประชาวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 61 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 67.60 ทองแดง 4
5 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชสารสุธีอนุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแดงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหคามวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82.60 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 74 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไม้ล่าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 69 ทองแดง 4
5 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 50 เข้าร่วม 5
6 บ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 50 เข้าร่วม 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไม้ล่าว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธรรมจารีนิวาส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง 5
6 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -
7 เทศบาลวัดป่าเรไร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เวฬุวันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 5
6 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 5
7 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 4
5 บ้านแมดโพธิ์กลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขวาทุ่ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 86.20 ทอง 4
5 ดินดำบัวรองวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.60 ทอง 5
6 บ้านอีหมุน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.20 ทอง 6
7 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 82 ทอง 4
5 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านประตูชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร่องคำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนรัง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเหล่ากล้วย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 จตุรพักตรพิมาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 81.20 ทอง 4
5 วังยาวเจริญวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 79.40 เงิน 5
6 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 78 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 89.40 ทอง 4
5 บ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 87.20 ทอง 5
6 บ้านกล้วยวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 85.60 ทอง 6
7 ไพศาลวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 80.20 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน