หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 น. -
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยายน สนามฟุตบอล 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00 น. -
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00 น. -
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ห้องสมุด 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-16.00 น. -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]