หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 5 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 1 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-11.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หน้าห้องแนะแนว อาคาร 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-11.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 6 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-16.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 7 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-14.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 7 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-11.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 3 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คอมพิวเตอร์ 5 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-13.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]