หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม สพป.รอ 3 3 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม สพป.รอ 3 3 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 3 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]