หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00 น.
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00 น.
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 29 ต.ค. 2558 13.00-16.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-15.00
-
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.2 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ใต้ถุนอาคาร ป.5 30 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้อาคาร 4 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ใต้อาคาร 4 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00 น.
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง บริเวณด้านข้างอาคารโรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง บริเวณด้านข้างอาคารห้องประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา หอประชุมเทาทอง 29 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]