หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-15.00 น. -
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-15.00 น. -
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
15.00-17.00 น. -
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
15.00-17.00 น. -
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00 น. -
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
11.00-12.00 น. -
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง หอประชุมใหญ่ 28 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
-
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]