หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้อง sound lab ศูนย์ PEER CENTRE 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องประชุม ติดแอร์ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องประชุม ติดแอร์ 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
13.00-16.00 น. -
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม ห้องประชุม ติดแอร์ 30 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 น. -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]