หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.3/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.3/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.3/3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/4 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.2/4 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/1 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 -
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 -
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/3 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 -
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.5/4 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00 -
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง ห้อง ป.1/1,ป.1/2 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงอาหาร 29 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
09.00-12.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]