หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 30 21 80.77% 3 11.54% 0 0% 2 7.69% 26
2 โรงเรียนบ้านวังยาว 30 17 73.91% 5 21.74% 1 4.35% 0 0% 23
3 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
4 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 28 15 60% 7 28% 0 0% 3 12% 25
5 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 22 15 71.43% 5 23.81% 0 0% 1 4.76% 21
6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 19 14 73.68% 5 26.32% 0 0% 0 0% 19
7 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 21 13 61.9% 4 19.05% 2 9.52% 2 9.52% 21
8 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 20 12 60% 8 40% 0 0% 0 0% 20
9 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 15 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
10 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 19 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านหนองกุง 16 11 73.33% 4 26.67% 0 0% 0 0% 15
12 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
14 โรงเรียนบ้านนาแพง 12 11 91.67% 0 0% 0 0% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 17 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 19 10 52.63% 3 15.79% 5 26.32% 1 5.26% 19
18 โรงเรียนบ้านดงหวาย 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
19 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 15 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
20 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 13 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนบ้านนาทม 14 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 16 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
24 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 14 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
25 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
31 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
32 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านหัวคู 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 15 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
35 โรงเรียนเมืองหนองพอก 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 13 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 9 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านสีเสียด 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
39 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 10 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
43 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
47 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านนาวี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 9 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านดอนชาด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
54 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านปลาโด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
63 โรงเรียนบ้านดงยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านหนองบก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านโคกสี 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านหนองโน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านดงดิบ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านท่าสี 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านนาสีใส 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
73 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านนาเมือง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านโสกเตย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 10 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
92 โรงเรียนบ้านโพนทอง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 10 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
95 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 11 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
101 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 7 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านพันขาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านวังม่วย 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านปากช่อง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนภัทรดล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
129 โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
130 โรงเรียนบ้านหนองตอ 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
135 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านโนนยาง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านโนนลาด 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 4 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
149 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
150 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านวังเข 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนศิลานครวิทยา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนปัญจรักษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนวังหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนสหมิตรพิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนหนองขี้ม้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
174 โรงเรียนบ้านหนองคำ 7 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านนาเลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนขวัญเมือง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
187 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านดงกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
191 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
193 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
194 โรงเรียนบ้านยาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]