สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 12 3 2 17 21 3 0 2 24
2 เมืองโพธิ์ชัย 8 3 1 12 16 1 0 0 17
3 บ้านดงหวาย 6 1 2 9 10 3 1 1 14
4 บ้านกกตาลดงบังวิทยา 6 1 0 7 8 2 1 0 11
5 บ้านโพธิ์ศรี 6 0 2 8 10 5 1 0 16
6 ท่าสีดาวิทยา 5 6 1 12 13 4 2 2 19
7 ไตรมิตรวิทยา 5 0 2 7 14 5 0 0 19
8 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 4 4 0 8 10 4 0 2 14
9 บ้านวังยาว 4 3 4 11 17 5 1 0 23
10 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 4 3 3 10 15 5 0 1 20
11 บัวดงมันวิทยา 4 0 2 6 7 1 0 0 8
12 หนองแวงบึงงาม 3 4 1 8 15 7 0 3 22
13 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 3 1 2 6 10 2 1 0 13
14 บ้านหนองผักแว่น 3 1 1 5 7 1 0 0 8
15 บ้านหนองม่วง 3 1 0 4 4 1 0 0 5
16 บ้านหนองฟ้า 3 0 2 5 6 1 0 0 7
17 บ้านดงดิบ 3 0 0 3 3 3 0 0 6
18 บ้านภูเขาทอง 2 4 4 10 11 5 2 1 18
19 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 2 3 3 8 12 8 0 0 20
20 บ้านนาทม 2 3 1 6 9 2 1 1 12
21 บ้านนาแพง 2 3 0 5 11 0 0 1 11
22 บ้านหนองกุง 2 2 2 6 11 4 0 0 15
23 บ้านหัวคู 2 2 2 6 7 1 0 0 8
24 บ้านหนองสองห้อง 2 2 1 5 8 1 0 0 9
25 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2 1 3 6 10 3 5 1 18
26 บ้านนาสีใส 2 1 0 3 3 1 0 1 4
27 อนุบาลเกาะแก้ว 2 0 0 2 4 0 0 2 4
28 บ้านโคกใหญ่ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
29 บ้านวังม่วย 2 0 0 2 2 0 1 0 3
30 บ้านหนองขอนแก่น 1 5 1 7 9 3 0 1 12
31 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1 4 0 5 11 3 0 0 14
32 ชุมชนบ้านสว่าง 1 3 2 6 10 2 2 0 14
33 โคกล่ามวิทยาคาร 1 3 0 4 7 1 1 0 9
34 บ้านท่าเสียว 1 2 3 6 11 2 1 1 14
35 หนองโนราษฏร์บำรุง 1 2 1 4 8 2 2 1 12
36 เมืองหนองพอก 1 2 0 3 6 2 1 1 9
37 บ้านหนองโน 1 1 1 3 3 3 1 0 7
38 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1 1 0 2 5 2 0 0 7
39 อนุบาลเมืองเมยวดี 1 1 0 2 5 1 1 0 7
40 บ้านหันหน่องสามัคคี 1 1 0 2 4 1 0 0 5
41 บ้านโคกสี 1 1 0 2 3 3 2 1 8
42 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 1 1 0 2 2 1 1 1 4
43 บ้านหนองหิ่งหาย 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 อนุบาลจารุณี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 อนุบาลโพนทอง 1 0 3 4 8 4 1 1 13
46 บ้านหนองแวงแห่ 1 0 2 3 4 0 1 0 5
47 บ้านหนองเดิ่น 1 0 1 2 5 0 0 0 5
48 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 1 0 1 2 4 1 1 0 6
49 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1 0 1 2 4 1 0 0 5
50 บ้านหนองนกทา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
51 บ้านโพนเฒ่า 1 0 1 2 3 1 0 0 4
52 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
53 บ้านกุดเรือ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
54 ชุมชนบ้านขวาว 1 0 0 1 5 3 2 0 10
55 บ้านสะอาดนาดี 1 0 0 1 5 1 1 0 7
56 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
57 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
58 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 1 0 0 1 3 0 1 0 4
59 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 0 0 0 3
60 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
61 หนองหลวงประชาบำรุง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
62 บ้านพรมสวรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
63 บ้านปากช่อง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
64 ภัทรดล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
65 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 1 0 0 1 1 1 1 0 3
67 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
68 คำพระโคกก่งวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 วังหลวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 0 3 0 3 3 1 0 0 4
71 บ้านนาโพธิ์ 0 2 1 3 8 1 0 0 9
72 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 0 2 1 3 5 1 0 0 6
73 บ้านสีเสียด 0 2 0 2 6 0 1 0 7
74 บ้านราษฏร์ดำเนิน 0 2 0 2 6 0 0 0 6
75 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 0 2 0 2 4 2 0 0 6
76 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 0 2 0 2 3 0 0 0 3
77 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 0 1 2 3 12 1 1 1 14
78 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 0 1 2 3 6 2 0 1 8
79 ชุมชนบ้านชมสะอาด 0 1 1 2 8 2 1 0 11
80 นาแพงวิทยาคาร 0 1 1 2 5 0 0 0 5
81 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 0 1 1 2 4 3 0 0 7
82 บ้านปลาโด 0 1 1 2 4 1 0 0 5
83 บ้านท่าสี 0 1 1 2 3 1 1 0 5
84 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
85 บ้านหนองแข้ดง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
86 บ้านคำนาดี 0 1 1 2 3 0 1 0 4
87 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 0 1 1 2 2 3 1 1 6
88 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 0 1 1 2 2 2 1 0 5
89 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2 1 0 1 3
90 บ้านอุ่มเม่า 0 1 0 1 6 7 1 1 14
91 พนาลัยวิทยาเสริม 0 1 0 1 5 2 1 0 8
92 บ้านดอนชาด 0 1 0 1 4 1 0 1 5
93 ชุมชนบัวคำ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
94 บ้านหนองบก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
95 บ้านโนนใหญ่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
96 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
97 บ้านบากหนองเทา 0 1 0 1 2 2 1 1 5
98 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 บ้านโพธิ์ชัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 เมืองไพรวิทยาคาร 0 1 0 1 1 3 2 1 6
101 บ้านโนนลาด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
102 กุดสระวิทยานุกูล 0 1 0 1 1 0 1 0 2
103 บ้านสำโรงหนองจอก 0 1 0 1 1 0 0 1 1
104 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านโนนแก้ว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 0 0 3 3 4 0 0 0 4
107 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 0 3 3 3 1 0 0 4
108 บ้านดงยาง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
109 บ้านโพธิ์ตาก 0 0 1 1 3 1 1 0 5
110 บ้านโคกกกม่วง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
111 บ้านโพนทอง 0 0 1 1 2 4 1 0 7
112 บ้านหนองหงษ์หนองงู 0 0 1 1 2 1 1 1 4
113 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 โนนเพชรพัฒนา 0 0 1 1 2 0 2 0 4
115 หนองไฮภูเขาทอง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
116 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 สีดากระพี้ประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองตาไก้ 0 0 1 1 1 4 0 0 5
120 บ้านโพธิ์งาม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
121 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
122 บ้านท่าม่วง 0 0 0 0 8 0 0 0 8
123 บ้านนาวี 0 0 0 0 5 0 0 0 5
124 บ้านดงประเสริฐ 0 0 0 0 3 3 0 0 6
125 บ้านดงแจ้งโนนสูง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
126 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
127 บ้านโสกเตย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 บ้านแห่ประชานุกูล 0 0 0 0 2 4 3 0 9
129 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 บ้านโคกหนองบัว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
131 หนองจอกวิทยา 0 0 0 0 2 1 3 1 6
132 บ้านนากระตึบ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
133 บ้านพันขาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
134 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านคำอุปราช 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านพรมจรรย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
138 บ้านโคกนาคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 0 0 0 0 1 4 1 0 6
141 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
142 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 0 0 0 1 2 0 1 3
143 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
144 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
145 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
146 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
147 บ้านหนองอึ่งโปโล 0 0 0 0 1 1 0 1 2
148 ชุมพรนาเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 ป่าไม้อุทิศ 11 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 สาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 ท่าลาดหนองผักตบ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
152 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
153 อนุบาลภาคภูมิ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 ชุมชนนาทมโคกก่อง 0 0 0 0 1 0 0 3 1
155 บ้านท่าไคร้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านวังเข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 ศิลานครวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บึงอุดมบึงคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านกุดขุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านกุดเต่าวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านดอนเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านท่าสำราญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านนางาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านเหล่าโพนงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 ปัญจรักษ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
171 สหมิตรพิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
172 หนองขี้ม้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 อนุบาลสงกรานต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 3 1 1 4
175 บ้านหนองคำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
177 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
178 บ้านนาศรีนวล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
179 บ้านป่าขีหนองขุ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
180 บ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
181 ศรีสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านนาเลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านบาโคหนองแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองแสงทุ่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 ขวัญเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 ถนนชัยสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
188 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
189 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
190 อนุบาลสุนันทา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
191 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
192 น้ำคำสมศรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 บ้านยาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 146 125 98 369 694 228 78 50 1,000