หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 สพป.สกลนคร เขต 1 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 อาคารนิเทศ ชั้น 2 ห้อง ไอ ซี ที 29 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 อาคารนิเทศ ชั้น 2 ห้อง ไอ ซี ที 29 ก.ย. 2558 13.00-17.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนาราย์เจงเวง) ห้อง ห้องจริยศึกษา 29 ก.ย. 2558 09.00-17.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนาราย์เจงเวง) ห้อง จริยศึกษา 29 ก.ย. 2558 09.00-17.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนาราย์เจงเวง) ห้อง จริยศึกษา 29 ก.ย. 2558 09.00-17.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]