เรียนเชิญประชุม

เรียนเชิญ   ประธานศูนย์อำนวยการเครือข่าย  ทั้ง  16  ศูนย์อำนวยการเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่ทำหน้าดูแลจัดการแข่งขันในระดับศูนย์อำนวยการเครือข่าย  เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการแข่งขันและการรายงานผลการแข่งขันของศูนย์อำนวยการเครือข่ายที่เป็นตัวแทนศูนย์เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที  ในระหว่างวันที่  29 - 30  กันยายน  2558  นี้  สถานที่อาคารนิเทศ  ห้อง  ICT  เวลา  13.00  น.

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 15:31 น.