หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 17.475366, 103.457402
2 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 17.481662, 103.460061
3 สพป. สกลนคร เขต 2 อ.สว่างแดนดิน 17.480870, 103.459521
4 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 อ.สว่างแดนดิน นายแกล้วกล้า ประชานันท์ 17.475172, 103.460247
5 โรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
6 โรงเรียนมารียพิทักษ์สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน 17.473896, 103.467717
7 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นายประเสริฐ สาขามุละ 17.475458, 103.456746
8 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน อ.สว่างแดนดิน 17.474358, 103.457041


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]