หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ห้องประชุมกระจก ชั้น ป. 1-3 ห้อง ห้องประชุมกระจก 7 ต.ค. 2558 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สนามฟุตบอล ชั้น ป. 4-6 ห้อง สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2558 09.00
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สนามฟุตบอล ชั้น ม. 1-3 ห้อง สนามฟุตบอล 7 ต.ค. 2558 09.00
-
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ป. 2/1, 2/2 ชั้น ป. 4-6 ห้อง ป. 2/1, 2/2 6 ต.ค. 2558 09.00
-
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ป. 2/1, 2/2 ชั้น ม. 1-3 ห้อง ป. 2/1, 2/2 7 ต.ค. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]