หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ห้องคอมฯ ชั้น ม. 1-3 ห้อง ห้องคอมฯ 7 ต.ค. 2558 09.00
-
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้องคอม 1 ชั้น ป. 1-3 ห้อง ห้องคอม 1 6 ต.ค. 2558 09.00
-
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ห้องคอม ฝั่งมัธยม ชั้น ม. 1-3 ห้อง ห้องคอม ฝั่งมัธยม 6 ต.ค. 2558 09.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ห้องคอมฯ ชั้น ม. 1-3 ห้อง ห้องคอมฯ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ห้องคอมฯ ชั้น ม. 1-3 ห้อง ห้องคอมฯ 7 ต.ค. 2558 09.00
-
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ห้องคอม 1 ชั้น ป. 4-6 ห้อง ห้องคอม 1 6 ต.ค. 2558 09.00
-
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ห้องคอม 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอม 2 7 ต.ค. 2558 09.00
-
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนมารียพิทักษ์สว่างแดนดิน ห้องคอมฯ 1 ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมฯ 1 6 ต.ค. 2558 09.00
-
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารียพิทักษ์สว่างแดนดิน ห้องคอมฯ 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมฯ 2 6 ต.ค. 2558 09.00
-
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ห้องคอม 1 ฝั่งประถม ชั้น ป. 4-6 ห้อง ห้องคอม 1 ฝั่งประถม 6 ต.ค. 2558 09.00
-
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ห้องคอม ฝั่งมัธยม ชั้น ม. 1-3 ห้อง ห้องคอม ฝั่งมัธยม 7 ต.ค. 2558 09.00
-
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ห้องคอมฯ ชั้น ป. 4-6 ห้อง ห้องคอมฯ 6 ต.ค. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]