หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 สพป. สกลนคร เขต 2 หอประชุมกระจก ชั้น ป. 1-6 ห้อง หอประชุมกระจก 6 ต.ค. 2558 09.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 สพป. สกลนคร เขต 2 หอประชุมกระจก ชั้น ม. 1-3 ห้อง หอประชุมกระจก 6 ต.ค. 2558 13.00
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน อาคารประถมฯ 2 ชั้น ชั้น ป. 1-6 ห้อง อาคารประถมฯ 2 ชั้น 6 ต.ค. 2558 09.00
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน อาคารประถมฯ 2 ชั้น ชั้น ม.1-3 ห้อง อาคารประถมฯ 2 ชั้น 7 ต.ค. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]