หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ป. 4-6 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ม. 1-3 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงรถทางเข้าทางทิศตะวันออก ชั้น ป. 4-6 ห้อง โรงรถทางเข้าทางทิศตะวันออก 6 ต.ค. 2558 09.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงรถทางเข้าทางทิศตะวันตก ชั้น ม. 1-3 ห้อง โรงรถทางเข้าทางทิศตะวันตก 6 ต.ค. 2558 09.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ป. 4-6 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 6 ต.ค. 2558 09.00 ไม่เกิน 6 คน
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ม. 1-3 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 7 ต.ค. 2558 09.00 ทีม 3 คน
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน หน้าอาคาร ป. 4-6 ชั้น ป. 4-6 ห้อง หน้าอาคาร ป. 4-6 6 ต.ค. 2558 09.00
-
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ป. 4-6 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 6 ต.ค. 2558 09.00 ทีม 3 คน
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน หลังอาคาร ป.1-2 ชั้น ม. 1-3 ห้อง หลังอาคาร ป.1-2 6 ต.ค. 2558 13.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ม. 1-3 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 6 ต.ค. 2558 09.00 ทีม 3 คน
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงอาหาร ชั้น ม. 1-3 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00
-
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงอาหาร ชั้น ป.4-6 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงอาหาร ชั้น ป. 4-6 ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 09.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงอาหาร ชั้น ม. 1-3 ห้อง โรงอาหาร 7 ต.ค. 2558 13.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน หน้าอาคาร ป. 1-2 ชั้น ป. 4-6 ห้อง หน้าอาคาร ป. 1-2 6 ต.ค. 2558 09.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน หน้าอาคาร ป. 1-2 ชั้น ม. 1-3 ห้อง หน้าอาคาร ป. 1-2 6 ต.ค. 2558 13.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ป. 4-6 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ทีม 3 คน
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ม. 1-3 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 7 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ทีม 3 คนCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]