หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ห้องคอม 2 ชั้น ป. 1-6 ห้อง ห้องคอม 2 6 ต.ค. 2558 09.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน ห้องคอม 2 ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอม 2 7 ต.ค. 2558 09.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ห้องประชุม 126 ฝั่งประถมฯ ชั้น ป. 1-3 ห้อง ห้องประชุม 126 ฝั่งประถมฯ 6 ต.ค. 2558 09.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ห้องประชุม 126 ฝั่งประถมฯ ชั้น ป. 4-6 ห้อง ห้องประชุม 126 ฝั่งประถมฯ 6 ต.ค. 2558 13.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ห้องประชุม 126 ฝั่งประถมฯ ชั้น ม. 1-3 ห้อง ห้องประชุม 126 ฝั่งประถมฯ 7 ต.ค. 2558 09.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]