หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 3/1 ชั้น ป. 1-3 ห้อง ป. 3/1 6 ต.ค. 2558 09.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 3/2 ชั้น ป. 4-6 ห้อง ป. 3/2 6 ต.ค. 2558 09.00
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 3/3 ชั้น ม. 1-3 ห้อง ป. 3/3 6 ต.ค. 2558 09.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 2/1 ชั้น ป. 1-3 ห้อง ป. 2/1 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 2/2 ชั้น ป. 4-6 ห้อง ป. 2/2 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 2/3 ชั้น ม. 1-3 ห้อง ป. 2/3 6 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 6/1 ชั้น ม. 1-3 ห้อง ป. 6/1 7 ต.ค. 2558 09.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 6/2 ชั้น ม. 1-3 ห้อง ป. 6/2 7 ต.ค. 2558 09.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 4/1 ชั้น ป. 1-3 ห้อง ป. 4/1 6 ต.ค. 2558 09.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 4/2 ชั้น ป. 4-6 ห้อง ป. 4/2 6 ต.ค. 2558 09.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 4/3 ชั้น ม. 1-3 ห้อง ป. 4/3 6 ต.ค. 2558 09.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ป. 6/3 ชั้น ม. 1-3 ห้อง ป. 6/3 7 ต.ค. 2558 09.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ป. 1-3 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 7 ต.ค. 2558 13.00 ทีม 3 คน
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ป. 4-6 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 7 ต.ค. 2558 13.00 ทีม 3 คน
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สพป. สกลนคร เขต 2 บริเวณโดมโรงรถ ชั้น ม.1-3 ห้อง บริเวณโดมโรงรถ 7 ต.ค. 2558 13.00 ทีม 3 คนCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]