หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 42 36 92.31% 1 2.56% 2 5.13% 0 0% 39
2 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 29 24 92.31% 0 0% 1 3.85% 1 3.85% 26
3 โรงเรียนบ้านแร่ 31 22 75.86% 5 17.24% 0 0% 2 6.9% 29
4 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 28 20 71.43% 3 10.71% 4 14.29% 1 3.57% 28
5 โรงเรียนบ้านผักคำภู 20 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
6 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 28 19 67.86% 5 17.86% 2 7.14% 2 7.14% 28
7 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 27 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
8 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 22 17 80.95% 2 9.52% 2 9.52% 0 0% 21
9 โรงเรียนบ้านคำแหว 24 16 72.73% 4 18.18% 0 0% 2 9.09% 22
10 โรงเรียนบ้านบึงโน 20 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
11 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
12 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 18 15 83.33% 1 5.56% 0 0% 2 11.11% 18
13 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 17 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
14 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 24 14 63.64% 4 18.18% 1 4.55% 3 13.64% 22
15 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 18 14 77.78% 3 16.67% 0 0% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 19 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
17 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
19 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 18 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 21 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
22 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 17 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 16 11 68.75% 2 12.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
25 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 16 11 68.75% 2 12.5% 0 0% 3 18.75% 16
26 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
27 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 16 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 20 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
30 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 16 10 62.5% 4 25% 0 0% 2 12.5% 16
31 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
32 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 17 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนบ้านบึง 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนบ้านอูนดง 15 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 13 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 20 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
38 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
39 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
40 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
45 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 10 9 90% 0 0% 0 0% 1 10% 10
46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
47 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 12 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
49 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
50 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
52 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
53 โรงเรียนบ้านแวง 12 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านคำข่า 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านถ่อน 13 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
56 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
58 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 11 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 12 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
62 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
63 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
65 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนบ้านนาล้อม 8 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 10 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
69 โรงเรียนบ้านดอนกอย 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านนาเตียง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
72 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 11 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
73 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 12 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
74 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
75 โรงเรียนบ้านอูนโคก 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
77 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
78 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านหินแตก 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนบ้านดงบาก 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านหนองแปน 10 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
84 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
85 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
90 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านดงสง่า 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
94 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านดอนหัน 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองชาด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านบะฮี 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านนาทม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 9 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
117 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
119 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
127 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
128 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านหนองตาล 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนปารวรรณศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
139 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
145 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
148 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
149 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านเปือย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนบ้านบาก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนเมธาศึกษา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
156 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านคำก้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านนางัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนภูพานหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านม้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านตาล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านโคก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านโนนพอก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านนาตากาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านแกดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านโคกศาลา 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านนาเลา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
205 โรงเรียนชุมพลศิกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านคันชา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านทันสมัย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนอนุบาลสิริพร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
221 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านหวาย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
225 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
226 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
227 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]