หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 5 15 7
2 002 โรงเรียนกิจเจริญวิทยา 0 0 0
3 003 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 2 3 2
4 004 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 5 7 6
5 005 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 5 19 8
6 006 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 12 14 12
7 007 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 1 2 2
8 008 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 11 23 17
9 009 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 12 106 34
10 011 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 12 18 17
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 16 37 26
12 013 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 5 10 10
13 014 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 6 20 7
14 015 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 5 7 6
15 016 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 5 5 5
16 017 โรงเรียนชุมพลศิกษา 1 1 1
17 018 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ 0 0 0
18 020 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 8 11 10
19 019 โรงเรียนต้นเกษพิทยา 0 0 0
20 021 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 18 103 38
21 022 โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 2 4 3
22 024 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 17 40 28
23 025 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 3 11 7
24 026 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 20 40 30
25 027 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 13 22 17
26 028 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 1 3 2
27 029 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 6 22 13
28 031 โรงเรียนบ้านขมิ้น 0 0 0
29 032 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 12 32 21
30 033 โรงเรียนบ้านขาว 1 3 1
31 037 โรงเรียนบ้านคันชา 1 3 2
32 038 โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 0 0 0
33 039 โรงเรียนบ้านคำก้าว 2 2 2
34 040 โรงเรียนบ้านคำข่า 9 26 17
35 042 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 1 3 2
36 044 โรงเรียนบ้านคำตานา(อรัญวาสวิทยา) 0 0 0
37 045 โรงเรียนบ้านคำนาดี 4 14 8
38 046 โรงเรียนบ้านคำบอน 0 0 0
39 048 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 4 4 4
40 047 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 9 43 19
41 053 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 24 92 44
42 051 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 4 12 6
43 041 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 4 13 7
44 050 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 0 0 0
45 049 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 3 4 3
46 054 โรงเรียนบ้านคำแหว 24 55 38
47 043 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 0 0 0
48 034 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 11 26 20
49 036 โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 1 1 1
50 035 โรงเรียนบ้านค้อใต้ 0 0 0
51 071 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 5 14 5
52 070 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 42 106 72
53 072 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 1 6 3
54 073 โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 1 2 2
55 074 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 11 25 19
56 075 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 2 4 2
57 077 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 3 9 5
58 078 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 1 2 1
59 079 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 5 4
60 080 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 3 9 6
61 081 โรงเรียนบ้านดงบาก 8 31 20
62 082 โรงเรียนบ้านดงสง่า 5 8 6
63 083 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 54 15
64 084 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 5 19 11
65 085 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 5 20 12
66 086 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 12 38 20
67 087 โรงเรียนบ้านดอนกอย 7 17 13
68 088 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 5 15 9
69 090 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1 3 2
70 091 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 1 1 1
71 092 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 1 6 3
72 093 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 0 0 0
73 094 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 4 7 4
74 095 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 0 0 0
75 096 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 3 6 5
76 097 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 2 1
77 098 โรงเรียนบ้านดอนหัน 7 16 9
78 089 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 1 3 2
79 100 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 17 31 23
80 104 โรงเรียนบ้านตาล 2 7 2
81 102 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 13 37 21
82 103 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 20 39 28
83 099 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 15 30 23
84 101 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 1 1 1
85 108 โรงเรียนบ้านถ่อน 13 21 18
86 106 โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 2 4 3
87 107 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 10 23 16
88 109 โรงเรียนบ้านทันสมัย 1 1 1
89 114 โรงเรียนบ้านทิดไทย 0 0 0
90 116 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 1 0 0
91 118 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 4 15 9
92 119 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 8 21 17
93 117 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 7 27 16
94 115 โรงเรียนบ้านทุ่งแก 0 0 0
95 110 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 1 1
96 111 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 2 2
97 112 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 2 4 3
98 113 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 1 3 2
99 122 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 8 6
100 121 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 2 3 3
101 123 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 0
102 124 โรงเรียนบ้านนางัว 2 2 2
103 125 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 5 8 6
104 126 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 1 3 2
105 127 โรงเรียนบ้านนาดี 0 0 0
106 128 โรงเรียนบ้านนาตากาง 1 3 2
107 130 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 3 5 4
108 131 โรงเรียนบ้านนาทม 5 11 5
109 133 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 3 8 5
110 135 โรงเรียนบ้านนาล้อม 8 23 14
111 137 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 6 12 9
112 138 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 10 46 23
113 129 โรงเรียนบ้านนาเตียง 7 12 10
114 136 โรงเรียนบ้านนาเลา 2 9 5
115 139 โรงเรียนบ้านนาเหมือง 0 0 0
116 134 โรงเรียนบ้านนาแยง 0 0 0
117 132 โรงเรียนบ้านนาใน 0 0 0
118 149 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 7 13 11
119 150 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 2 4 3
120 151 โรงเรียนบ้านบะฮี 6 14 10
121 152 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 14 42 25
122 153 โรงเรียนบ้านบาก 3 4 4
123 155 โรงเรียนบ้านบึง 14 23 20
124 154 โรงเรียนบ้านบึงโน 20 91 29
125 148 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 5 11 8
126 147 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 2 2 2
127 156 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 5 11 8
128 157 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 8 16 14
129 160 โรงเรียนบ้านผักคำภู 20 45 37
130 161 โรงเรียนบ้านผักตบ 0 0 0
131 162 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 10 27 19
132 163 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 4 10 6
133 164 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 29 76 51
134 165 โรงเรียนบ้านพันนา 0 0 0
135 173 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 18 38 27
136 174 โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 5 7 6
137 176 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 0 0 0
138 175 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 0 0 0
139 177 โรงเรียนบ้านม้า 3 6 4
140 179 โรงเรียนบ้านยางคำ 0 0 0
141 180 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 8 20 13
142 185 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 12 24 22
143 187 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 4 10 8
144 188 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 2 4 3
145 189 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 1 1 1
146 190 โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 0 0 0
147 192 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 1 6 3
148 193 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 0 0 0
149 191 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 5 15 10
150 194 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 4 2
151 195 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 16 47 27
152 196 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 18 28 24
153 197 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 12 22 17
154 200 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 2 2 2
155 201 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 4 29 8
156 202 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 3 2
157 205 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 13 10
158 206 โรงเรียนบ้านหนองชาด 5 14 7
159 207 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1 6 3
160 210 โรงเรียนบ้านหนองตาล 3 4 4
161 211 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 13 23 18
162 212 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 18 37 26
163 213 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 1 2 2
164 217 โรงเรียนบ้านหนองบัว 17 30 27
165 214 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 0 0 0
166 215 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 4 4 4
167 216 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 0 0 0
168 221 โรงเรียนบ้านหนองผักเทียม 3 3 3
169 222 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 20 15
170 224 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 21 13
171 225 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 7 8 7
172 229 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0
173 230 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 5 14 10
174 231 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 0 0 0
175 233 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 2 2 2
176 232 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 0
177 234 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
178 236 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 3 2
179 235 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 4 12 9
180 237 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 1 1 1
181 208 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 1 1 1
182 218 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 4 9 5
183 203 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 1 3 1
184 204 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 16 38 27
185 220 โรงเรียนบ้านหนองแปน 10 27 17
186 219 โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 0 0 0
187 227 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
188 226 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 21 47 32
189 228 โรงเรียนบ้านหนองแสง 3 8 6
190 209 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 18 34 27
191 223 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 18 38 28
192 238 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1 3 2
193 239 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 5 11 7
194 243 โรงเรียนบ้านหวาย 1 6 1
195 245 โรงเรียนบ้านหินแตก 7 10 10
196 244 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 28 52 42
197 240 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 8 13 12
198 241 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 6 14 9
199 242 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 12 28 20
200 249 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 8 13 13
201 248 โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 0 0 0
202 251 โรงเรียนบ้านอูนดง 15 28 21
203 250 โรงเรียนบ้านอูนโคก 11 25 18
204 076 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 9 15 12
205 105 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 4 10 7
206 159 โรงเรียนบ้านเปือย 3 29 10
207 158 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 16 30 23
208 183 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 5 21 9
209 198 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 2 5 4
210 246 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 5 12 5
211 247 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 2 4 3
212 030 โรงเรียนบ้านแกดำ 1 3 1
213 181 โรงเรียนบ้านแร่ 31 95 59
214 186 โรงเรียนบ้านแวง 12 21 18
215 069 โรงเรียนบ้านโคก 2 2 2
216 055 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 8 20 10
217 056 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 4 8 7
218 057 โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 0 0 0
219 058 โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 11 21 18
220 059 โรงเรียนบ้านโคกศาลา 2 2 2
221 060 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 12 24 16
222 061 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 4 4 4
223 062 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 14 9
224 063 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1 2 1
225 064 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 8 20 14
226 065 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 3 9 6
227 066 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 7 17 9
228 067 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 0 0 0
229 068 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 1 1 1
230 140 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 2 6 4
231 141 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 28 57 42
232 142 โรงเรียนบ้านโนนพอก 2 4 3
233 144 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 3 2
234 146 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 4 8 6
235 143 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 0 0 0
236 145 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 0 0 0
237 166 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
238 167 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 7 11 9
239 171 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 5 5 4
240 170 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 0 0 0
241 172 โรงเรียนบ้านโพนสูง 0 0 0
242 169 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 0 0 0
243 178 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 5 21 12
244 199 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 7 17 12
245 120 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 0 0 0
246 182 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 5 10 7
247 253 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 5 12 9
248 252 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 4 7 6
249 254 โรงเรียนปารวรรณศึกษา 3 4 4
250 255 โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม) 0 0 0
251 256 โรงเรียนภูพานหลวง 2 5 4
252 257 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 10 12 11
253 258 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 10 71 25
254 261 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 1 3 2
255 262 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 1 1 1
256 265 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 14 40 25
257 263 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 11 16 12
258 264 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 19 30 25
259 266 โรงเรียนอนุบาลจินดาพร 0 0 0
260 269 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 4 11 7
261 270 โรงเรียนอนุบาลบ้านทองพูน 0 0 0
262 271 โรงเรียนอนุบาลปิยะธิดา 0 0 0
263 272 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 22 82 44
264 273 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 7 38 14
265 274 โรงเรียนอนุบาลมนเทียร 0 0 0
266 275 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 2 8 5
267 276 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 4 12 8
268 277 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 27 50 40
269 278 โรงเรียนอนุบาลสิริพร 1 2 2
270 279 โรงเรียนอนุบาลสุรียาพร 0 0 0
271 280 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 9 33 20
272 282 โรงเรียนอนุบาลอุดมจิตวิทยา 0 0 0
273 267 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัฒนา 0 0 0
274 268 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 17 42 28
275 281 โรงเรียนอนุบาลแสงมณี 0 0 0
276 283 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 12 45 17
277 284 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 11 26 20
278 259 โรงเรียนเมธาศึกษา 3 9 5
279 023 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 10 68 29
280 260 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 11 51 27
รวม 1641 4213 2666
6879


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]