สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 13 6 4 23 32 1 2 0 35
2 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 6 6 2 14 19 0 1 1 20
3 หนองใสพรเจริญวิทยา 6 0 2 8 12 0 0 0 12
4 อนุบาลสว่างแดนดิน 5 4 2 11 15 3 1 0 19
5 บ้านผักคำภู 5 4 1 10 16 0 0 0 16
6 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 4 1 2 7 9 1 0 0 10
7 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 3 3 0 6 9 2 0 0 11
8 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 3 3 0 6 9 1 0 0 10
9 บ้านสีสุกห้วยโมง 3 2 3 8 11 2 0 3 13
10 บ้านคำสะอาด 3 2 2 7 14 4 1 3 19
11 บ้านภูตะคาม 3 1 0 4 13 2 0 1 15
12 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 2 4 3 9 13 3 1 0 17
13 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 2 3 5 10 19 5 2 2 26
14 บ้านแร่ 2 2 4 8 18 4 0 2 22
15 บ้านบึงโน 2 1 1 4 13 3 1 0 17
16 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 2 1 0 3 9 1 0 0 10
17 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 2 1 0 3 5 0 0 0 5
18 บ้านต้นผึ้ง 2 0 2 4 11 2 0 1 13
19 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 2 0 1 3 7 1 1 2 9
20 บ้านหนองเบญจ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
21 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 1 5 1 7 13 1 0 2 14
22 อนุบาลเจริญศิลป์ 1 4 0 5 13 1 0 0 14
23 บ้านโคกสวัสดี 1 3 0 4 4 0 0 0 4
24 อนุบาลพรรณานิคม 1 2 3 6 14 2 2 0 18
25 บ้านแวง 1 2 0 3 8 1 0 0 9
26 บ้านหนองม่วง 1 2 0 3 5 1 1 0 7
27 บ้านนาสีนวล 1 1 2 4 7 0 0 0 7
28 บ้านดงบาก 1 1 2 4 5 2 0 0 7
29 บ้านคำแหว 1 1 1 3 15 3 0 2 18
30 บ้านหนองไผ่ 1 1 1 3 13 4 0 1 17
31 บ้านตาดภูวง 1 1 1 3 10 2 1 3 13
32 บ้านบึง 1 1 1 3 10 2 1 1 13
33 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1 1 0 2 8 3 1 0 12
34 อุดมสังวรวิทยา 1 1 0 2 6 5 0 0 11
35 บ้านโคกศิลา 1 1 0 2 6 3 2 0 11
36 หนองหลวงวิทยานุกูล 1 1 0 2 6 3 2 0 11
37 บ้านผ้าขาวโพนแพง 1 1 0 2 3 3 0 0 6
38 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1 0 2 3 11 0 0 0 11
39 บ้านสุวรรณคาม 1 0 1 2 12 5 0 1 17
40 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1 0 1 2 9 4 0 2 13
41 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 1 0 1 2 8 1 1 0 10
42 บ้านหนองหมากแซว 1 0 1 2 2 2 1 0 5
43 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 1 0 0 1 6 1 1 0 8
44 บ้านดอนกอย 1 0 0 1 6 0 0 0 6
45 บ้านสร้างแป้น 1 0 0 1 5 0 0 0 5
46 บ้านสงเปลือย 1 0 0 1 4 0 0 0 4
47 บ้านนาสาวนาน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
48 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
49 บ้านดงบังป่าโจด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
50 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 บ้านดอนชัยวิทยา 1 0 0 1 2 2 0 0 4
52 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
53 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านนาดอกไม้ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
56 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 วัดสุทธิมงคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านชัยชนะ 0 4 0 4 8 1 0 0 9
59 มารีย์พิทักษ์พังโคน 0 2 3 5 9 0 0 1 9
60 ชุมชนบ้านท่าศิลา 0 2 1 3 6 2 1 0 9
61 บ้านหนองแวงน้อย 0 2 0 2 11 3 3 1 17
62 บ้านตาลเลียน 0 2 0 2 8 2 3 2 13
63 บ้านนาล้อม 0 2 0 2 6 0 0 1 6
64 บ้านหนองแปน 0 2 0 2 4 1 2 2 7
65 บ้านหนองบัว 0 1 2 3 9 4 0 1 13
66 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 0 1 2 3 8 2 0 0 10
67 อนุบาลสุวรรณเทน 0 1 2 3 7 1 1 0 9
68 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 0 1 2 3 5 1 0 0 6
69 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 0 1 2 3 5 0 1 0 6
70 บ้านคำข่า 0 1 1 2 4 1 0 0 5
71 อนุบาลภัทรวรรณ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
72 บ้านกุดตะกาบ 0 1 0 1 10 5 0 0 15
73 บ้านโคกสำราญ 0 1 0 1 7 1 0 0 8
74 บ้านนาเตียง 0 1 0 1 7 0 0 0 7
75 บ้านห้วยเหล็กไฟ 0 1 0 1 6 2 0 0 8
76 บ้านโคกคอนดอนม่วย 0 1 0 1 5 1 0 0 6
77 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 5 0 0 2 5
78 คำเจริญวิทยา 0 1 0 1 5 0 0 0 5
79 อนุบาลสรัลพร 0 1 0 1 3 1 0 0 4
80 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
81 การกุศลวัดบูรพา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านม้า 0 1 0 1 1 1 0 1 2
83 บ้านดอนเชียงยืน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 0 0 4 4 8 2 0 0 10
85 บ้านโนนทรายคำ 0 0 2 2 10 2 4 1 16
86 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 0 0 2 2 6 1 1 0 8
87 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 0 0 2 2 4 1 0 0 5
88 บ้านคำนาดี 0 0 2 2 2 1 0 0 3
89 บ้านเปือย 0 0 2 2 2 1 0 0 3
90 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 0 0 1 1 13 2 1 0 16
91 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 8 2 0 0 10
92 บ้านถ่อน 0 0 1 1 7 4 2 0 13
93 ชุมชนดงม่วงไข่ 0 0 1 1 7 1 2 2 10
94 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 6 2 0 0 8
95 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 0 0 1 1 6 1 0 0 7
96 บ้านดงสง่า 0 0 1 1 5 0 0 0 5
97 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
98 บ้านโคกมะนาวทันสมัย 0 0 1 1 4 2 0 0 6
99 บ้านโพนบกหนองผือ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
100 จงกลกิตติขจรวิทยา 0 0 1 1 4 0 0 0 4
101 บ้านโคกสีไค 0 0 1 1 3 1 1 2 5
102 บ้านโคกดินแดง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
103 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 0 0 1 1 3 0 1 1 4
104 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 1 1 3 0 0 1 3
105 บ้านหนองตาล 0 0 1 1 3 0 0 0 3
106 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
107 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 0 0 1 1 2 2 0 0 4
108 บ้านคำสะแนน 0 0 1 1 2 1 0 1 3
109 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
110 เมธาศึกษา 0 0 1 1 2 0 1 0 3
111 บ้านหนามแท่ง 0 0 1 1 2 0 0 2 2
112 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
113 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
114 บ้านหนองหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
115 บ้านช้างมิ่ง 0 0 1 1 0 0 2 0 2
116 บงใต้โนนรังพัฒนา 0 0 0 0 11 2 0 0 13
117 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 0 0 0 0 9 3 0 1 12
118 บ้านสูงเนินสามัคคี 0 0 0 0 6 2 0 2 8
119 บ้านห้วยบาง 0 0 0 0 5 2 1 0 8
120 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 0 0 0 0 5 2 0 0 7
121 ราชประชานุเคราะห์ 53 0 0 0 0 5 1 1 0 7
122 บ้านอุ่มเหม้า 0 0 0 0 4 2 0 0 6
123 บ้านอูนโคก 0 0 0 0 4 1 0 2 5
124 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
125 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
126 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 4 1 0 0 5
127 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
128 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
129 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 0 0 3 3 0 1 6
130 อภัยดำรงธรรม 0 0 0 0 3 3 0 0 6
131 บ้านทุ่งเชือก 0 0 0 0 3 3 0 0 6
132 บ้านนาทม 0 0 0 0 3 2 0 0 5
133 บ้านเชิงชุม 0 0 0 0 3 1 2 2 6
134 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 0 0 0 3 1 2 0 6
135 บ้านอูนดง 0 0 0 0 3 1 0 2 4
136 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
137 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
139 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
140 บ้านปทุมวาปี 0 0 0 0 2 3 0 0 5
141 บ้านบะฮี 0 0 0 0 2 2 0 1 4
142 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
143 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
144 บ้านหนองหอยคัน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
145 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 2 1 1 1 4
146 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
147 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
148 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 2 1 0 1 3
149 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
150 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
151 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 บ้านไร่บ้านไฮ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านไฮ่ปลาโหล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านบาก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
155 บ้านดงสว่าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านนาถ่อน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 บ้านคำก้าว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
158 บ้านถ่อน ต.พันนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 ภูพานหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 อนุบาลวาริชภูมิ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านคำบ่อ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
165 บ้านงิ้วพังฮอ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านหนองผักเทียม 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 บ้านตาล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านโคก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านกลางหนองดินดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 บ้านขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านทุ่งคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านหนองน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหินแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านแกดำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 ปารวรรณศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
192 บ้านธาตุ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
193 บ้านโคกศาลา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
194 ทุ่งเจริญพัฒนา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
195 บ้านนาเลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 ชุมพลศิกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านคันชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านคำชนดงต้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านจำปาศิริราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
207 บ้านสร้างฟาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 อนุบาลสิริพร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 กุดจิกนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านสว่าง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
217 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
218 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
219 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 109 108 108 325 946 240 66 72 1,252