ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 90.86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลภัทรวรรณ สพป. สกลนคร เขต 2 93.91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 90.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 85.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91.44 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 84.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 82.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 81.67 ทอง 4
5 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 76 เงิน 5
6 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 - -
7 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 - -
8 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92.08 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 87.50 ทอง 4
5 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 79.30 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 91.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 84.70 ทอง 4
5 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 84.30 ทอง 5
6 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 84.30 ทอง 5
7 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 7
8 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 - -
9 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 6
7 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 6
8 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม
9 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำบ่อ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาตากาง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4
5 ราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7
8 หนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 8
9 บ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
10 บ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 - -
11 บ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 - -
12 บ้านโคกสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 92.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5
7 บ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 5
8 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8
10 บ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8
11 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11
12 บ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11
13 หนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 11
14 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 14
15 บ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 14
16 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 16
17 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
10 บ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 10
11 บ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน 11
12 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 12
13 บ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 13
14 บ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต 2 73 เงิน 14
15 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 70 เงิน 15
16 บ้านเหล่าบ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง 4
5 บ้านคำสะแนน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง 5
6 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6
7 บ้านนาถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง 7
8 บ้านหนองไฮ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 8
9 บ้านดงสว่าง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 9
10 บ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 10
11 บ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
12 บ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 12
13 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 13
14 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 14
15 บ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 15
16 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 16
17 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 17
18 บ้านหนองหอยคัน สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 18
19 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 19
20 อภัยดำรงธรรม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 19
21 บ้านงิ้วพังฮอ สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 21

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
6 บ้านนาเตียง สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
7 บ้านสุวรรณคาม สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
8 บ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
9 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
10 บ้านโคกคอนดอนม่วย สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
11 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
12 บ้านบะหัวเมย สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
13 บ้านสงเปลือย สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
14 บ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
15 บ้านโพนบกหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
16 บ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
17 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
18 อุดมสังวรวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
19 เมธาศึกษา สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 11
20 บ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 20
21 บ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4
6 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4
7 บ้านบึง สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 7
9 บ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 9
10 บ้านภูตะคาม สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 9
11 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 9
12 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 89.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 62.35 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 57.80 เข้าร่วม 4
5 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 56.55 เข้าร่วม 5
6 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 54.73 เข้าร่วม 6
7 บ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 48.68 เข้าร่วม 7
8 บ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 44.35 เข้าร่วม 8
9 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 38.45 เข้าร่วม 9
10 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 37.35 เข้าร่วม 10
11 บ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต 2 32 เข้าร่วม 11
12 บ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 31.58 เข้าร่วม 12
13 บ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 30.80 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 96.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 2 67.87 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 62.71 ทองแดง 4
5 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 61.97 ทองแดง 5
6 บ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 53.48 เข้าร่วม 6
7 บ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 40.66 เข้าร่วม 7
8 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 31.89 เข้าร่วม 8
9 บ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 30.75 เข้าร่วม 9
10 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 29 เข้าร่วม 10
11 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 26.15 เข้าร่วม 11
12 บ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต 2 24 เข้าร่วม 12
13 ชุมชนดงม่วงไข่ สพป. สกลนคร เขต 2 22 เข้าร่วม 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาล้อม สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสร้างแป้น สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5
7 บ้านโคกสำราญ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5
8 ราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5
9 บ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
10 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
11 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
12 อนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
13 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 13
14 บ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 13
15 บ้านถ่อน สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 13
16 บ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 13
17 บ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 79 เงิน 13
18 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 77 เงิน 18
19 บ้านโคกมะนาวทันสมัย สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 บ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 บ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6
7 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6
8 บ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6
9 บ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6
10 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป. สกลนคร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 91 ทอง 4
5 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5
6 ชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 89.50 ทอง 6
7 บ้านห้วยเหล็กไฟ สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 7
8 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 8
9 หนองใสพรเจริญวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 87.50 ทอง 9
10 บงใต้โนนรังพัฒนา สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 10
11 บ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง 11
12 บ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 12
13 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 13
14 บ้านกุดตะกาบ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 14
15 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 15
16 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 80.50 ทอง 16
17 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 17

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 5
6 บ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 65 ทองแดง 5
7 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 60 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านหนองทุ่มหนองโจด สพป. สกลนคร เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านอูนโคก สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 6
7 บ้านทุ่งเชือก สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 7
8 ชุมชนส่องดาว สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 8
9 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
10 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 9
11 บ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสีสุกห้วยโมง สพป. สกลนคร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) สพป. สกลนคร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สกลนคร เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 81 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองหลวงวิทยานุกูล สพป. สกลนคร เขต 2 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 91.50 ทอง 4
5 บ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง 5
6 บ้านคำแหว สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง 6
7 อนุบาลเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 7
8 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 87 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาสาวนาน สพป. สกลนคร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านโนนขมิ้น สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านอูนดง สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำสะอาด สพป. สกลนคร เขต 2 88.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 86.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 83 ทอง 4
5 บ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 82 ทอง 5
6 บ้านหนองแวงน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน