หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 43 38 88.37% 5 11.63% 0 0% 0 0% 43
2 โรงเรียนบ้านวังบง 34 29 85.29% 3 8.82% 0 0% 2 5.88% 34
3 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 29 23 82.14% 5 17.86% 0 0% 0 0% 28
4 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 30 15 51.72% 11 37.93% 3 10.34% 0 0% 29
5 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 24 14 63.64% 6 27.27% 2 9.09% 0 0% 22
6 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 19 14 82.35% 2 11.76% 1 5.88% 0 0% 17
7 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 22 13 61.9% 4 19.05% 3 14.29% 1 4.76% 21
8 โรงเรียนบ้านอากาศ 17 13 76.47% 3 17.65% 0 0% 1 5.88% 17
9 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 16 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
10 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
11 โรงเรียนบ้านดงยาง 18 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
12 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
13 โรงเรียนบ้านยางคำ 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
14 โรงเรียนบ้านดงเสียว 22 10 50% 6 30% 3 15% 1 5% 20
15 โรงเรียนบ้านหนองลาด 16 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
16 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
17 โรงเรียนบ้านนากะทาด 18 9 50% 7 38.89% 2 11.11% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 21 9 45% 6 30% 3 15% 2 10% 20
19 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 15 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านบะหว้า 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
23 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
25 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 11 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านวังเวิน 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
28 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 15 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
29 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 18 8 44.44% 2 11.11% 8 44.44% 0 0% 18
32 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านกุดจาน 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
34 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
37 โรงเรียนบ้านเพีย 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
38 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
39 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านนาฮี 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 15 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
42 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 17 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
45 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
46 โรงเรียนบ้านตาดโตน 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
48 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 18 6 33.33% 7 38.89% 5 27.78% 0 0% 18
51 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 13 6 46.15% 6 46.15% 1 7.69% 0 0% 13
52 โรงเรียนบ้านเซือม 16 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
53 โรงเรียนบ้านท่างาม 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
54 โรงเรียนบ้านดงสาร 14 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
55 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
56 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านแก้ง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
61 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
63 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
64 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านวังม่วง 9 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
70 โรงเรียนบ้านตาด 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านคำยาง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 17 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
73 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 9 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนนาข่าวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านขาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านสงเปือย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านนาซอ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองแวง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
89 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
90 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านบะนกทา 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านโนนไทย 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านนาเมือง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 6 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านนาแต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 11 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
105 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านวังหว้า 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
107 โรงเรียนบ้านบะยาว 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านนาจาร 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านก่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
111 โรงเรียนบ้านโคกแสง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
115 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านท่าควาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านวังโพน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านลืมบอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านวาน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านดอนคำ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านนาคอย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านนาบัว 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านจาร 5 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านเสาวัด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านจำปาดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านโนนแพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองสนม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านคึม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านดอนทอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านนายม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
170 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านโพนแพง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
https://www.facebook.com/tablet.skniii
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]