หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคำผง โนนนารายณ์ ๑  
2 โรงเรียนบ้านขึ้เหล์ก โนนนารายณ์ ๑ (หอประชุมประดู่แก้ว)  
3 โรงเรียนบ้านขุมดิน โนนนารายณ์ ๑  
4 โรงเรียนบ้านค้อ โนนนารายณ์ ๒  
5 โรงเรียนบ้านซาต (มงคลวิทยา) โนนนารายณ์ ๒  
6 โรงเรียนบ้านผักไหม โนนนารายณ์ ๑  
7 โรงเรียนบ้านระเวียง โนนนารายณ์ ๒  
8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง โนนนารายณ์ ๑  
9 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ โนนนารายณ์ ๑  
10 โรงเรียนบ้านโนน "โนนนิยมศาสตร์ศึกษา" โนนนารายณ์ ๑  
11 โรงเรียนม่วงหวาน โนนนารายณ์ ๒  
12 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา โนนนารายณ์ ๑  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]