สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โนนนารายณ์วิทยา 8 3 2 13 18 7 0 0 25
2 สนมศึกษาคาร 8 3 0 11 11 1 0 0 12
3 บ้านสะเอิง 5 5 5 15 25 1 2 0 28
4 บ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) 5 2 2 9 18 1 0 0 19
5 บ้านนาดี 5 2 2 9 16 5 0 0 21
6 บ้านอาเลา 5 2 1 8 18 1 0 0 19
7 บ้านนาศรีสุข 5 2 0 7 11 2 0 0 13
8 บ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" 5 1 1 7 9 1 0 0 10
9 ปทุมมาศวิทยา 5 0 2 7 17 4 0 0 21
10 บ้านตึกชุม 4 2 3 9 19 3 0 0 22
11 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 4 1 1 6 20 2 3 0 25
12 สระขุดดงสำราญวิทยา 4 1 0 5 13 0 0 0 13
13 บ้านปรีง 4 0 3 7 13 4 1 0 18
14 บ้านดู่นาหนองไผ่ 3 5 1 9 16 1 0 0 17
15 บ้านยางบ่อภิรมย์ 3 3 2 8 15 1 0 0 16
16 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 3 1 1 5 10 0 0 0 10
17 บ้านหนองอียอ 3 1 1 5 8 2 0 0 10
18 บ้านอาจญา 3 1 1 5 8 1 1 0 10
19 บ้านผักไหม 3 1 0 4 14 2 0 0 16
20 บ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 3 1 0 4 10 0 0 0 10
21 บ้านสำโรง(สนม) 3 0 2 5 6 0 0 0 6
22 บ้านนางเข็ม 3 0 0 3 7 0 0 0 7
23 บ้านตระมูง 2 3 2 7 12 2 0 0 14
24 บ้านขาม 2 3 1 6 7 1 0 0 8
25 บ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" 2 2 3 7 20 5 0 0 25
26 บ้านนานวน 2 2 3 7 12 3 0 0 15
27 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2 1 2 5 7 1 1 0 9
28 บ้านโพนโก 2 1 1 4 5 1 1 0 7
29 บ้านตั้งใจ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
30 บ้านไกลเสนียด 2 0 1 3 6 0 0 0 6
31 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 1 5 2 8 16 3 1 0 20
32 บ้านหมากมี่ 1 5 1 7 11 3 2 0 16
33 บ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) 1 4 2 7 16 7 0 0 23
34 บ้านลุงปุง 1 3 4 8 15 1 0 0 16
35 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 1 3 2 6 14 1 0 0 15
36 บ้านเป้า 1 3 1 5 7 3 0 0 10
37 บ้านคอนสวรรค์ 1 2 3 6 17 8 0 0 25
38 บ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1 2 2 5 9 0 0 0 9
39 บ้านทับโพธิ์วิทยา 1 2 2 5 5 1 0 0 6
40 รัตนวิทยาคม 1 2 1 4 12 3 3 0 18
41 บ้านหนองครก 1 2 1 4 9 0 0 0 9
42 บ้านโนนเปือย 1 2 1 4 5 2 2 0 9
43 บ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) 1 2 0 3 7 1 0 0 8
44 บ้านบัวโคก 1 1 3 5 9 3 0 0 12
45 บ้านหนองเรือ 1 1 2 4 7 1 0 0 8
46 บ้านท่าศิลา 1 1 1 3 10 1 0 0 11
47 บ้านโพนครก 1 1 1 3 9 1 1 0 11
48 บ้านหนองคู 1 1 1 3 6 0 0 0 6
49 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 5 2 0 0 7
50 บ้านค้อ 1 1 0 2 5 0 1 0 6
51 บ้านกาพระ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
52 บ้านหนองกา 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 บ้านเฉนียง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
54 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 1 0 2 3 5 1 0 0 6
55 ไตรคามวิทยา 1 0 1 2 11 2 0 0 13
56 บ้านสำโรง (โนนนารายณ์) 1 0 1 2 7 0 0 0 7
57 บ้านโนนทราย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
58 บ้านกระสัง 1 0 1 2 3 1 0 0 4
59 บ้านนายม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
60 บ้านนานวล 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 ผาแดงวิทยา 1 0 0 1 15 1 0 0 16
62 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 10 2 0 0 12
63 บ้านปอหมัน 1 0 0 1 5 1 0 0 6
64 บ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" 1 0 0 1 5 1 0 0 6
65 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 5 0 0 0 5
66 บ้านหาญฮี 1 0 0 1 4 2 0 0 6
67 บ้านคำผง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
68 บ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" 1 0 0 1 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองบัวงาม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านอาคุณ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
71 บ้านขุมดิน 1 0 0 1 2 0 1 0 3
72 บ้านสร้างบก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 ไทยรัฐวิทยา ๑๕ (บ้านโกส้ม) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
75 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านโพนทา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านปราสาท 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านม่วงหวาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านโพนม่วง 0 4 2 6 14 2 0 0 16
81 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 0 3 1 4 8 2 0 0 10
82 บ้านหนองอีดำ 0 3 0 3 4 0 0 0 4
83 ไตรคามสามัคคี 0 2 4 6 7 1 0 0 8
84 บ้านโสมน 0 2 2 4 10 2 2 0 14
85 บ้านไพรขลา 0 2 1 3 14 4 0 0 18
86 บ้านทิพย์นวด 0 2 0 2 7 1 1 0 9
87 บ้านกระโพ(กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 0 2 0 2 6 0 0 0 6
88 บ้านอีโสดหนองผาง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
89 อนุบาลรัตนบุรี 0 1 4 5 12 1 0 0 13
90 บ้านหนองตาด 0 1 2 3 4 0 1 0 5
91 บ้านโนนสูง 0 1 1 2 9 1 0 0 10
92 บ้านเบงท่าลาด 0 1 1 2 6 2 0 0 8
93 บ้านผำ 0 1 1 2 4 4 0 0 8
94 บ้านแสนสุข 0 1 1 2 4 0 0 0 4
95 บ้านโพธิ์ห้วย 0 1 1 2 3 1 1 0 5
96 บ้านหนองยาง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
97 บ้านระเวียง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
98 บ้านโนนจำปา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
99 บ้านหนองเทพ 0 1 0 1 7 0 0 0 7
100 บ้านหนองหลวง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
101 บ้านหนองคูใหญ่ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
102 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 0 1 0 1 5 0 0 0 5
103 บ้านกะทะ 0 1 0 1 4 0 1 0 5
104 บ้านน้ำอ้อม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
105 บ้านม่วงมูล 0 1 0 1 4 0 0 0 4
106 บ้านศาลา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
107 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
108 อนุบาลทองอุ่น 0 1 0 1 3 0 0 0 3
109 โพนทองพิทยาคม 0 1 0 1 3 0 0 0 3
110 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
111 บ้านหนองระฆัง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านโสกแดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
114 บ้านม่วงน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองพิมาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านแคนน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 0 0 3 3 9 1 1 0 11
118 บ้านขุนไชยทอง 0 0 3 3 6 2 0 0 8
119 บ้านศรีณรงค์ 0 0 3 3 5 0 1 0 6
120 บ้านทับน้อย 0 0 2 2 3 1 0 0 4
121 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 0 0 2 2 2 0 0 0 2
122 บ้านลำเพิญ 0 0 1 1 8 1 2 0 11
123 บ้านโพนดวน 0 0 1 1 6 1 0 0 7
124 บ้านเซียงซิน โนนดู่ 0 0 1 1 6 0 0 0 6
125 อนุบาลชุมพลบุรี 0 0 1 1 5 1 0 0 6
126 บ้านช่อง 0 0 1 1 4 1 1 0 6
127 บ้านโคกกุง 0 0 1 1 4 1 0 0 5
128 บ้านตลุงโนนกอก 0 0 1 1 4 0 0 0 4
129 บ้านหนองแวง (ท่าตูม) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
130 บ้านภูดิน 0 0 1 1 3 1 0 0 4
131 บ้านยาง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
132 บ้านตากลาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
133 บ้านอาพืด 0 0 1 1 2 2 0 0 4
134 บ้านหนองผือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 1 1 1 0 3
136 บ้านบัว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองหิน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 ชุมชนบ้านซาด 0 0 0 0 6 2 0 0 8
140 บ้านยางบ่ออี 0 0 0 0 6 1 0 0 7
141 บ้านโนนโพ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
142 บ้านเมืองแก 0 0 0 0 5 0 0 0 5
143 บ้านหนองไม้ถี่ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
144 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 4 1 0 0 5
145 บ้านสำโรง (ท่าตูม) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
146 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
147 บ้านระหาร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
148 บ้านเหล่า 0 0 0 0 3 4 1 0 8
149 บ้านหนองขุนศรี 0 0 0 0 3 3 0 0 6
150 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 3 1 1 0 5
151 บ้านยางกระจับ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
152 บ้านทุ่งโก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านสายสนอง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
154 บ้านเหล่าม่วง โนนตาล 0 0 0 0 3 0 0 0 3
155 บ้านกุดมะโน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
156 บ้านกระเบื้องใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านม่วงหนองตาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านหัวนาคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านเบิด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านบุผาง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 บ้านอ้อตลิ่งชัน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านแก"แกศึกษาวิทยา" 0 0 0 0 2 0 1 0 3
164 บ้านธรรมษา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านผือน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านแคนดำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านโนนสัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 บ้านขะยูง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านบะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านสวนหม่อน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 เทศบาลรัตนบุรี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 เทศบาลท่าตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 บ้านขามโพนทัน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านขี้เหล็ก (ท่าตูม) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านขุนหาญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านชายทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านบัลลังก์พงสวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านบุตาโสม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านพิงพวย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองกระทุงตากแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านแต้-หนองบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 วัดบึงบ้านสนม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 สนวนโคกเม็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" 0 0 0 0 0 2 0 0 2
191 บ้านทัพไทย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
192 บ้านดงเค็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านจันทร์งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านหนองไม้งาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านหัวพี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 บ้านโนนเซียง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 บ้านยางขามเฒ่า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 159 147 136 442 1,054 186 42 0 1,282