หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 29 23 85.19% 3 11.11% 1 3.7% 0 0% 27
2 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 31 20 71.43% 6 21.43% 2 7.14% 0 0% 28
3 โรงเรียนบ้านตะโนน 18 16 88.89% 0 0% 2 11.11% 0 0% 18
4 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 24 15 75% 1 5% 4 20% 0 0% 20
5 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 19 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
6 โรงเรียนบ้านเถกิง 19 14 87.5% 1 6.25% 0 0% 1 6.25% 16
7 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 28 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
8 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 16 12 80% 1 6.67% 2 13.33% 0 0% 15
9 โรงเรียนบ้านสะแร 15 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
10 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 20 11 57.89% 5 26.32% 3 15.79% 0 0% 19
11 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 16 11 68.75% 5 31.25% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านตาเสาะ 16 11 73.33% 0 0% 3 20% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 21 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 0 0% 18
14 โรงเรียนบ้านสระทอง 15 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
15 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ 14 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
17 โรงเรียนบ้านพระแก้ว 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนบ้านโจรก 18 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านโตงน้อย 17 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
20 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
21 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 14 9 64.29% 2 14.29% 1 7.14% 2 14.29% 14
22 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 14 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนบ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) 13 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
24 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 21 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
25 โรงเรียนบ้านกำไสจาน 16 8 50% 5 31.25% 2 12.5% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบ้านแนงมุด 13 8 66.67% 1 8.33% 3 25% 0 0% 12
27 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 13 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
28 โรงเรียนบ้านแสนกาง 11 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
29 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
30 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 20 7 38.89% 7 38.89% 4 22.22% 0 0% 18
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านสวายซอ 14 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านอำปึล 12 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
34 โรงเรียนบ้านจารย์ 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านตาโมม 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 11 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านหนองคันนา 12 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
38 โรงเรียนบ้านตะเคียน 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
39 โรงเรียนประชาสามัคคี 12 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
40 โรงเรียนบ้านโสน 13 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
41 โรงเรียนเทศบาลสังขะ 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
43 โรงเรียนบ้านโคกไทร 15 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
44 โรงเรียนบ้านสน 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านสวาย 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านตาเมียง 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านอาโพน 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 11 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านชำเบง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
51 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านกูน 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านเสกกอง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านตาวร 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
55 โรงเรียนบ้านตาพราม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนหนองโสนวิทยา 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 10 5 50% 0 0% 3 30% 2 20% 10
58 โรงเรียนบ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านถนนชัย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านรันเดง 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 14 4 30.77% 4 30.77% 5 38.46% 0 0% 13
63 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 4 33.33% 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 12
64 โรงเรียนบ้านกะดาด 11 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านศรีสวาย 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
66 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านลำหาด 9 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
68 โรงเรียนบ้านหนองจูบ 9 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านลังโกม 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านด่าน 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านละลมระไซ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านกะปู 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านมะเมียง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านศรีนวล 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนปราสาท 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านปวงตึก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านกระสัง 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านบักดอก 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
86 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
87 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านวังปลัด 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านคลอง 8 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านสะเดา 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านมหาชัย 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านโคกกรม 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านไทยเดิม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 9 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านละเอาะ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
99 โรงเรียนบ้านหลัก 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านละมงค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนไพลศึกษาคาร 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านโคกสมอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 10 2 22.22% 7 77.78% 0 0% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านสะกาด 13 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
110 โรงเรียนบ้านตานี 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านบัวเชด 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
113 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านสกล 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
117 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 6 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโอทะลัน 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านคะนา 6 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านราวนคร 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
122 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านตาแตรว 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนตชด.ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
124 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านกล้วย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านรุน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
129 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านอุโลก 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
131 โรงเรียนเพียงหลวง ๘ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนจตุคามวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านจารย์(กาบเชิง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านบักจรัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านสนบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านสมุด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง) 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
140 โรงเรียนบ้านตรวจ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านโคกทม 8 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
142 โรงเรียนบ้านโนนสบาย 5 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านนา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านร่มเย็น 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนอมรินทราวารี 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านโดง 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
150 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านศาลา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านหนองยาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านจรัส 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านจีกแดก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านโนนทอง(กาบเชิง) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
157 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านปราสาท 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านคูตัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านจังเอิล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านตาวัง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านทำนบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านสำโรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านโพนชาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 5 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
166 โรงเรียนบ้านลันแต้ 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
168 โรงเรียนจบก(ปราสาท) 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านสองสะโกม 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านไทร 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านจีกแดก(ปราสาท) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านตอกตรา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านบุอันโนง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านสะพานหัน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านกุง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านขอนแตก 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านชำสมิง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านนาครอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านณรงค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านพนม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านสนวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านสีโค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านเตาแดก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโคลด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
193 โรงเรียนบ้านลำพุก 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านตาลวก 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด2514) 5 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
196 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 5 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
198 โรงเรียนดมวิทยาคาร 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านศรีมงคล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านอำปึลกง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านกระวัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านตราด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านตาเบา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านออดราษฎ์สามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านอาวอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านปลัด 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
211 โรงเรียนบ้านสวาท 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
212 โรงเรียนตำรวจตระเวนขายแดนบ้านโคกแสลง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
213 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 2 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านถนน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านไทยนิยมพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
218 โรงเรียนเจริญสุข 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
219 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
220 โรงเรียนบ้านเสรียง 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
221 โรงเรียนบ้านก็วล 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
222 โรงเรียนบ้านตาคง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]