เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 รัฐประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 67 ทองแดง 4
5 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 64 ทองแดง 5
6 บ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 6
7 บ้านละเอาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 55 เข้าร่วม 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 รัฐราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านระมาดค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถนนชัย สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 76.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.40 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 71 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.60 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.80 ทอง 4
5 บ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.60 ทอง 5
6 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.60 เงิน 6
7 หนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 74.20 เงิน 7
8 บ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 73.20 เงิน 8
9 บ้านกะปู สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.60 เงิน 9
10 บ้านตาลวก สพป. สุรินทร์ เขต 3 71.80 เงิน 10
11 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
12 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 95.20 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 64.60 ทองแดง 4
5 บ้านสวาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 64 ทองแดง 5
6 บ้านละเอาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 62.60 ทองแดง 6
7 บ้านโนนเจริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาโมม สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.80 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75.20 เงิน 4
5 บ้านอำปึลกง สพป. สุรินทร์ เขต 3 74 เงิน 5
6 บ้านภูมินิยมพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.40 เงิน 6
7 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 72.20 เงิน 7
8 สหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.33 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองขี้เหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านโชคนาสาม สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 4
6 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 4
7 บ้านบัวเชด สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 7
8 บ้านรุน สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง 8
9 บ้านคะนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 9
10 บ้านโคกโบสถ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 9
11 บ้านสะเดา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 11
12 เทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 11
13 บ้านโคกสะอาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 13
14 บ้านตาเบา สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 14
15 บ้านโนนทอง(กาบเชิง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 14
16 กาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 16
17 บ้านตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 77 เงิน 16
18 บ้านกูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 18
19 บ้านหนองปรือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 18
20 จบก(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 67 ทองแดง 20
21 บ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 67 ทองแดง 20
22 บ้านลันแต้ สพป. สุรินทร์ เขต 3 65 ทองแดง 22
23 บ้านสองสะโกม สพป. สุรินทร์ เขต 3 62 ทองแดง 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวายซอ สพป. สุรินทร์ เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะเมียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 93 ทอง 4
5 บ้านระมาดค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 5
6 บ้านละเอาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 5
7 บ้านหนองคันนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 5
8 บ้านเสกกอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง 5
9 บ้านน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง 9
10 บ้านจารย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง 10
11 บ้านกระเทียม (ราษฎร์วิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 11
12 ราษฎร์พัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 89 ทอง 11
13 บ้านเชื้อเพลิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 13
14 บ้านโคกจำเริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 13
15 บ้านโชค(ปราสาท) สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 13
16 บ้านโพนทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 13
17 สังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง 13
18 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 18
19 บ้านบักจรัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 18
20 บ้านลันแต้ สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 18
21 บ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 18
22 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน 22
23 บ้านแนงมุด สพป. สุรินทร์ เขต 3 78 เงิน 23

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไพลอำนวยวิทย์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 94.20 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกสมอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 89.88 ทอง 4
5 บ้านบักดอก สพป. สุรินทร์ เขต 3 87.80 ทอง 5
6 สหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสมอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุอันโนง สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 4
5 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 5
6 บ้านหนองเหล็ก สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 6
7 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
3 สหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 81.80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาลวก สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะพานหัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 98.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบักดอก สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง 4
5 ปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 5
6 บ้านลำดวนพัฒนา สพป. สุรินทร์ เขต 3 75 เงิน 6
7 บ้านปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนทอง(ศรีณรงค์1) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนเจริญ สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสวาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
5 บ้านหนองจูบ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 90.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 92.60 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 95.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโอทะลัน สพป. สุรินทร์ เขต 3 85 ทอง 4
5 หนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 83 ทอง 6
7 บ้านละมงค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 81 ทอง 7
8 สหมิตรวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 80 ทอง 8
9 บ้านโคกโบสถ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 73 เงิน 9
10 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 71 เงิน 10
11 บ้านโคกกรม สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -
12 บ้านโพธิ์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 88.25 ทอง ชนะเลิศ
2 วันเจริญสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน