แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน(เครือข่าย) ให้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ให้ถูกต้อง ทั้งชื่อครูผู้ฝึกสอน เพื่อระบบจะได้จัดทำและออกเกียรติบัตรได้อย่างถูกต้อง  สำหรับรายการที่ไม่ปรากฎในระบบออกเกียรติบัตร เช่นกลุ่มสาระ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่มีการแข่งขันในระดับภาค จึงไม่สามารถนำผลการแข่งขันเข้าสู่ระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ได้  
    โดยเขตจะดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรให้ โดยให้โรงเรียนติดตามประกาศทางหน้าเว็บไซต์ www.surin3.go.th 
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 หรือ admin โทร. 0854909993 (ครูธนทัต)  E-mail : thanatat@surin3.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 08 ตุลาคม 2558 เวลา 19:11 น.