หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 3 อาคาร 2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 29 ก.ย. 2558 09.00น.-15.00น. กองอำนวยการ ห้องแนะแนว อาคาร3 ชั้น 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ผู้ประสานงาน นายชัยมงคล สิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร 06-24972954 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ 08-13904584
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ห้องMysci ชั้น 1 อาคาร 3 (ชวนชม) ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องMysci 29 ก.ย. 2558 09.00น.-15.00น. กองอำนวยการ ห้องแนะแนว อาคาร3 ชั้น 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ผู้ประสานงาน นายชัยมงคล สิมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร 06-24972954 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ 08-13904584Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]