หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวตอร์ 2 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ห้อง ห้องสมุด 2 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ห้อง ห้องประชุม 2 ต.ค. 2558 09.00-16.00
-



Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]