หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.ศรีสะเกษ เขต 2)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ชุมชนของฉัน 2. ธรรมชาติแสนสวย 3. เศรษฐกิจพอเพียง
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชน
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชน
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ชุมชนของฉัน 2. ธรรมชาติแสนสวย 3. เศรษฐกิจพอเพียง
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชน
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชน
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ ภาพอิสระ
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.กนกนารี 2.กระบี่คชะ
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ชุมชนของฉัน 2. ธรรมชาติแสนสวย 3. เศรษฐกิจพอเพียง
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชน
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชน
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 30 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ภาพจากหุ่นนิ่ง 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.เศรฐกิจพอเพียง
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ชุมชนของฉัน 2. ธรรมชาติแสนสวย 3. เศรษฐกิจพอเพียง
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชน
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 29 ก.ย. 2558 09.00-12.00 หัวข้อ 1.ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.อาเซียนสัมพันธ์ 3.ในหลวงของปวงชนCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]