หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรือคัน 35 29 82.86% 4 11.43% 0 0% 2 5.71% 35
2 โรงเรียนบ้านสวาย 35 25 71.43% 7 20% 1 2.86% 2 5.71% 35
3 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 33 25 75.76% 5 15.15% 1 3.03% 2 6.06% 33
4 โรงเรียนบ้านตาสุด 27 22 81.48% 2 7.41% 2 7.41% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 30 20 66.67% 5 16.67% 3 10% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 26 17 65.38% 6 23.08% 3 11.54% 0 0% 26
7 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 22 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
8 โรงเรียนบ้านเค็ง 19 15 78.95% 1 5.26% 3 15.79% 0 0% 19
9 โรงเรียนบ้านปราสาท 17 15 88.24% 1 5.88% 1 5.88% 0 0% 17
10 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 27 14 51.85% 8 29.63% 5 18.52% 0 0% 27
11 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 24 14 58.33% 6 25% 1 4.17% 3 12.5% 24
12 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 20 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 20
13 โรงเรียนบ้านแขว 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านโคกสูง 20 14 70% 3 15% 0 0% 3 15% 20
15 โรงเรียนบ้านดู่ 25 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
16 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 21 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนจะกงวิทยา 24 12 50% 8 33.33% 2 8.33% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 23 12 52.17% 4 17.39% 3 13.04% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนบ้านแทรง 21 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
20 โรงเรียนบ้านไทร 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
21 โรงเรียนบ้านบ่อ 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนบ้านตาอุด 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
23 โรงเรียนบ้านอาวอย 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
24 โรงเรียนบ้านละลม 23 9 39.13% 11 47.83% 1 4.35% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนบ้านใจดี 17 8 47.06% 5 29.41% 4 23.53% 0 0% 17
26 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
27 โรงเรียนบ้านกะกำ 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านสกุล 15 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 2 13.33% 15
29 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนบ้านทะลอก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านโคกตาล 18 7 41.18% 7 41.18% 1 5.88% 2 11.76% 17
33 โรงเรียนบ้านจันลม 19 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 3 15.79% 19
34 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 7 53.85% 2 15.38% 2 15.38% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
38 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 15 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
39 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
40 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
41 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านเหล็ก 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 11 6 54.55% 3 27.27% 1 9.09% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 13 6 46.15% 3 23.08% 0 0% 4 30.77% 13
45 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
47 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง 16 5 31.25% 7 43.75% 1 6.25% 3 18.75% 16
51 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 16 5 31.25% 6 37.5% 4 25% 1 6.25% 16
52 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 15 5 33.33% 5 33.33% 5 33.33% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 16 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
55 โรงเรียนบ้านระกา 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านตะเภา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 10 5 50% 2 20% 3 30% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านนาตราว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านโพงกอก 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
64 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านผือ 12 4 33.33% 7 58.33% 0 0% 1 8.33% 12
67 โรงเรียนบ้านสมอ 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านโสน 12 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
69 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
71 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 12 4 33.33% 3 25% 3 25% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านไฮ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านแซรไปร 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
77 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านหนองกาด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านตาโสม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
83 โรงเรียนบ้านขี้นาค 13 3 23.08% 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 13
84 โรงเรียนบ้านกำแมด 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านดินแดง 8 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนวนาสวรรค์ 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
90 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านมะขาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
92 โรงเรียนบ้านหว้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนนิคม ๑ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านสนาย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านติ้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 10 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
102 โรงเรียนวัดเขียน 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
103 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
104 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านอังกุล 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
109 โรงเรียนบ้านตูม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
110 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
111 โรงเรียนบ้านดองดึง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านตาจวน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านชำแระ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านโพง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
119 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
120 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านกระแมด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านพอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านอาลัย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
128 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 7 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 7
129 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านกฤษณา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านตาเจา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านปะอุง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
134 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
137 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านคำเผือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านหนองพัง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
149 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านกะดึ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านตรอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านนาวา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านบัวบก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านเขวิก 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
162 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านหลัก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านสลักได 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหว้าน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสามขา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 0 0% 0 0% 6 85.71% 1 14.29% 7
181 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านเรียม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]