หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 13 38 21
2 002 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 2 2
3 003 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 3 5 3
4 005 โรงเรียนจะกงวิทยา 24 55 37
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 16 39 27
6 007 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 1 3 2
7 008 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 3 7 4
8 009 โรงเรียนนิคม ๑ 5 14 9
9 010 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 11 32 18
10 011 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 4 45 11
11 013 โรงเรียนบ้านกระแมด 2 2 2
12 012 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 3 6 5
13 014 โรงเรียนบ้านกฤษณา 4 5 5
14 015 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 3 13 3
15 016 โรงเรียนบ้านกะกำ 13 30 23
16 017 โรงเรียนบ้านกะดึ 1 2 1
17 018 โรงเรียนบ้านกันจาน 7 10 8
18 019 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 7 21 13
19 021 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 30 72 53
20 020 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 1 3 2
21 022 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 4 4 4
22 023 โรงเรียนบ้านกำแมด 10 15 13
23 024 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 3 7 4
24 025 โรงเรียนบ้านกู่ 0 0 0
25 027 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 5 18 7
26 028 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 1 3 1
27 029 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0
28 030 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 2 4 3
29 031 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 4 13 8
30 032 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 3 9 5
31 033 โรงเรียนบ้านขี้นาค 13 34 23
32 040 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 11 21 17
33 039 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 1 1 1
34 038 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 0 0 0
35 041 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 2 12 4
36 042 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 7 21 13
37 043 โรงเรียนบ้านคำเผือ 2 6 3
38 044 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 7 20 14
39 051 โรงเรียนบ้านจันลม 19 35 25
40 052 โรงเรียนบ้านจำปานวง 0 0 0
41 055 โรงเรียนบ้านชำแระ 3 7 6
42 054 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 23 39 30
43 058 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 1 2 1
44 059 โรงเรียนบ้านดองดึง 5 7 6
45 060 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 10 20 16
46 061 โรงเรียนบ้านดินแดง 8 17 12
47 062 โรงเรียนบ้านดู่ 25 116 52
48 064 โรงเรียนบ้านตรอย 1 5 2
49 065 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 7 28 12
50 066 โรงเรียนบ้านตราด 0 0 0
51 067 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 9 26 16
52 068 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 0 0 0
53 069 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 12 27 20
54 070 โรงเรียนบ้านตะเภา 8 15 9
55 071 โรงเรียนบ้านตาจวน 4 9 7
56 073 โรงเรียนบ้านตาดม 0 0 0
57 076 โรงเรียนบ้านตาสุด 27 58 40
58 078 โรงเรียนบ้านตาอุด 16 40 26
59 072 โรงเรียนบ้านตาเจา 4 24 10
60 074 โรงเรียนบ้านตาเปียง 0 0 0
61 075 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 10 20 17
62 077 โรงเรียนบ้านตาโสม 5 13 8
63 079 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 1 3 2
64 080 โรงเรียนบ้านติ้ว 3 6 6
65 081 โรงเรียนบ้านตูม 5 11 7
66 082 โรงเรียนบ้านทะลอก 9 26 15
67 084 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 5 3
68 085 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 3 8 5
69 086 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 1 3 2
70 087 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 2 4 3
71 083 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 6 6 6
72 090 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 7 24 15
73 091 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 2 6 4
74 092 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 4 11 6
75 093 โรงเรียนบ้านนาตราว 6 13 10
76 094 โรงเรียนบ้านนาวา 1 3 2
77 099 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) 0 0 0
78 102 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 10 16 13
79 103 โรงเรียนบ้านบัวบก 1 2 2
80 104 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 7 14 13
81 101 โรงเรียนบ้านบ่อ 16 36 22
82 100 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 2 6 4
83 107 โรงเรียนบ้านปราสาท 17 53 34
84 105 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 7 32 18
85 106 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 20 39 31
86 108 โรงเรียนบ้านปรือคัน 35 113 71
87 109 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 22 45 32
88 110 โรงเรียนบ้านปะอุง 4 5 5
89 112 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 0 0 0
90 111 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 4 14 8
91 116 โรงเรียนบ้านผือ 12 25 19
92 117 โรงเรียนบ้านพนมชัย 0 0 0
93 118 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 1 1 1
94 119 โรงเรียนบ้านพราน 0 0 0
95 120 โรงเรียนบ้านพอก 2 11 4
96 121 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 5 10 6
97 122 โรงเรียนบ้านพะแวะ 0 0 0
98 128 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 6 12 10
99 130 โรงเรียนบ้านมะขาม 5 14 10
100 129 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 10 26 18
101 131 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 6 11 6
102 133 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 3 5 3
103 134 โรงเรียนบ้านระกา 9 20 14
104 139 โรงเรียนบ้านละลม 23 45 31
105 138 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 1 1 1
106 140 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 16 40 25
107 141 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 8 19 12
108 142 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 3 4 3
109 143 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 3 8 6
110 144 โรงเรียนบ้านสกุล 15 23 19
111 145 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 12 31 21
112 147 โรงเรียนบ้านสนาย 4 16 9
113 148 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 6 12 10
114 149 โรงเรียนบ้านสมอ 11 25 19
115 150 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 1 2 2
116 151 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 9 27 18
117 152 โรงเรียนบ้านสลักได 2 3 3
118 155 โรงเรียนบ้านสวาย 35 71 52
119 153 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 1 3 2
120 154 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 2 7 4
121 158 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 5 13 10
122 156 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 2 9 5
123 157 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 24 37 32
124 159 โรงเรียนบ้านสามขา 1 1 1
125 162 โรงเรียนบ้านสำโรง 0 0 0
126 160 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 15 25 21
127 161 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 15 30 26
128 165 โรงเรียนบ้านหนองกาด 6 17 11
129 166 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 1 1
130 167 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 0 0 0
131 168 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 15 24 16
132 170 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 1 3 2
133 171 โรงเรียนบ้านหนองพัง 3 5 5
134 173 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 2 2 2
135 174 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 7 14 9
136 176 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 1 2 2
137 177 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 1 1 1
138 169 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 8 19 13
139 172 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 5 12 9
140 175 โรงเรียนบ้านหนองแวง 16 55 33
141 178 โรงเรียนบ้านหลัก 2 2 2
142 182 โรงเรียนบ้านหว้า 5 13 6
143 181 โรงเรียนบ้านหว้าน 2 2 2
144 183 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 6 11 7
145 179 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 11 20 18
146 180 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 2 6 4
147 186 โรงเรียนบ้านอังกุล 6 12 9
148 187 โรงเรียนบ้านอาลัย 4 10 7
149 188 โรงเรียนบ้านอาวอย 13 33 23
150 026 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 10 29 18
151 034 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
152 035 โรงเรียนบ้านเขวิก 4 11 7
153 046 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 4 8 6
154 045 โรงเรียนบ้านเค็ง 19 63 38
155 113 โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 6 12 6
156 135 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 6 14 10
157 136 โรงเรียนบ้านเรียม 1 3 2
158 137 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 5 8 6
159 163 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 7 13 10
160 184 โรงเรียนบ้านเหล็ก 12 27 19
161 037 โรงเรียนบ้านแขว 19 77 37
162 057 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 14 27 18
163 056 โรงเรียนบ้านแซรไปร 8 22 14
164 063 โรงเรียนบ้านแดง 1 3 2
165 088 โรงเรียนบ้านแทรง 21 45 23
166 047 โรงเรียนบ้านโคกตาล 18 36 18
167 049 โรงเรียนบ้านโคกสูง 20 82 42
168 048 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 0 0 0
169 050 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 13 33 20
170 095 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 3 5 4
171 096 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 3 7 5
172 097 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 2 2 2
173 098 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 4 8 5
174 114 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 0 0 0
175 115 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 3 3 3
176 124 โรงเรียนบ้านโพง 3 6 6
177 123 โรงเรียนบ้านโพงกอก 7 19 12
178 125 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 6 14 10
179 126 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 5 11 8
180 164 โรงเรียนบ้านโสน 12 26 19
181 053 โรงเรียนบ้านใจดี 17 25 20
182 185 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 10 8
183 089 โรงเรียนบ้านไทร 13 30 24
184 127 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 21 71 37
185 132 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 2 5 3
186 191 โรงเรียนบ้านไฮ 7 20 13
187 189 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 2 6 3
188 190 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 10 25 17
189 193 โรงเรียนวนาสวรรค์ 8 13 9
190 195 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 12 26 16
191 194 โรงเรียนวัดเขียน 7 11 10
192 196 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
193 197 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 8 17 11
194 198 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 6 18 11
195 199 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 10 24 19
196 200 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 12 29 17
197 202 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 12 24 19
198 204 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 8 19 13
199 205 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 33 125 61
200 203 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 27 91 55
201 004 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 26 126 41
202 192 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 4 2
รวม 1497 3788 2407
6195

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]