สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรือคัน 29 4 0 2 33
2 บ้านสวาย 25 7 1 2 33
3 อนุบาลศรีประชานุกูล 25 5 1 2 31
4 บ้านตาสุด 22 2 2 1 26
5 บ้านกันทรารมย์ 20 5 3 2 28
6 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 17 6 3 0 26
7 บ้านปรือใหญ่ 17 5 0 0 22
8 บ้านเค็ง 15 1 3 0 19
9 บ้านปราสาท 15 1 1 0 17
10 อนุบาลไพรบึง 14 8 5 0 27
11 บ้านสะเดาใหญ่ 14 6 1 3 21
12 บ้านปราสาทเยอ 14 5 0 1 19
13 บ้านแขว 14 3 1 1 18
14 บ้านโคกสูง 14 3 0 3 17
15 บ้านดู่ 13 9 3 0 25
16 บ้านไพรพัฒนา 13 4 1 3 18
17 จะกงวิทยา 12 8 2 2 22
18 บ้านชำแระกลาง 12 4 3 4 19
19 บ้านแทรง 12 4 2 3 18
20 บ้านไทร 12 1 0 0 13
21 บ้านบ่อ 11 4 0 1 15
22 บ้านตาอุด 10 2 3 1 15
23 บ้านอาวอย 10 1 2 0 13
24 บ้านละลม 9 11 1 2 21
25 บ้านใจดี 8 5 4 0 17
26 บ้านสำโรงพลัน 8 4 1 2 13
27 บ้านกะกำ 8 4 1 0 13
28 บ้านสกุล 8 2 3 2 13
29 หนองอารีพิทยา 8 2 1 1 11
30 บ้านห้วยตามอญ 8 2 0 1 10
31 บ้านทะลอก 8 1 0 0 9
32 บ้านโคกตาล 7 7 1 2 15
33 บ้านจันลม 7 5 4 3 16
34 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 7 4 0 1 11
35 สวัสดีวิทยา 7 3 0 0 10
36 บ้านโคกใหญ่ 7 2 2 2 11
37 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 7 2 1 1 10
38 บ้านสำโรงตาเจ็น 6 6 3 0 15
39 บ้านตะเคียนราม 6 5 0 1 11
40 อนุบาลปรางค์กู่ 6 4 2 0 12
41 บ้านไฮเลิง 6 4 0 0 10
42 บ้านเหล็ก 6 3 2 1 11
43 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 6 3 1 1 10
44 กระต่ายด่อนวิทยา 6 3 0 4 9
45 บ้านบัลลังก์ 6 2 2 0 10
46 บ้านดอนหลี่ 6 2 0 2 8
47 บ้านหนองเชียงทูน 6 2 0 0 8
48 บ้านคูสี่แจ 6 1 0 0 7
49 บ้านปราสาทกวางขาว 6 0 1 0 7
50 บ้านหนองแวง 5 7 1 3 13
51 ชุมชนบ้านหัวเสือ 5 6 4 1 15
52 บ้านแซรสะโบว 5 6 2 1 13
53 บ้านหนองคูอาวอย 5 5 5 0 15
54 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 5 5 3 3 13
55 บ้านระกา 5 3 1 0 9
56 บ้านตะเภา 5 3 0 0 8
57 ศรีสะอาดวิทยาคม 5 3 0 0 8
58 บ้านมะขามภูมิ 5 2 3 0 10
59 บ้านบึงกระโพธิ์ 5 2 0 0 7
60 บ้านตรางสวาย 5 1 1 0 7
61 บ้านหนองระเยียว 5 1 0 1 6
62 บ้านนาตราว 5 1 0 0 6
63 บ้านโพงกอก 5 0 0 2 5
64 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 5 0 0 0 5
65 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 0 0 0 5
66 บ้านผือ 4 7 0 1 11
67 บ้านสมอ 4 6 1 0 11
68 บ้านโสน 4 5 2 1 11
69 บ้านสร้างใหญ่ 4 5 0 0 9
70 บ้านเกาะกระโพธิ์ 4 4 0 2 8
71 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 3 3 2 10
72 บ้านศาลา(ปก) 4 3 1 0 8
73 บ้านกันตรวจ 4 3 0 0 7
74 บ้านไฮ 4 3 0 0 7
75 บ้านแซรไปร 4 2 1 1 7
76 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 4 1 4 0 9
77 บ้านเริงรมย์ 4 1 1 0 6
78 บ้านหนองกาด 4 1 0 1 5
79 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 4 1 0 0 5
80 บ้านตาโสม 4 1 0 0 5
81 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 4 0 1 0 5
82 บ้านสมบูรณ์ 4 0 0 2 4
83 บ้านขี้นาค 3 4 4 2 11
84 บ้านกำแมด 3 4 2 1 9
85 บ้านดินแดง 3 4 0 1 7
86 บ้านคะนาสามัคคี 3 4 0 0 7
87 บ้านหัวช้าง 3 3 0 0 6
88 วนาสวรรค์ 3 2 3 0 8
89 บ้านธาตุพิทยาคม 3 2 1 1 6
90 บ้านเปี่ยมตะลวก 3 2 1 0 6
91 บ้านมะขาม 3 2 0 0 5
92 บ้านหว้า 3 2 0 0 5
93 นิคม ๑ 3 1 1 0 5
94 บ้านเรือทองคลองคำ 3 1 1 0 5
95 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 3 1 0 0 4
96 บ้านสนาย 3 1 0 0 4
97 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 3 0 1 0 4
98 บ้านติ้ว 3 0 0 0 3
99 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 3 0 0 0 3
100 บ้านศาลาประปุน 3 0 0 0 3
101 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 2 4 3 1 9
102 วัดเขียน 2 4 1 0 7
103 อนุบาลภูสิงห์ 2 4 0 2 6
104 บ้านภูมิศาลา 2 4 0 0 6
105 บ้านท่าคอยนาง 2 3 1 0 6
106 บ้านอังกุล 2 3 0 1 5
107 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 2 3 0 1 5
108 บ้านโพธิ์สามัคคี 2 2 0 2 4
109 บ้านตูม 2 1 2 0 5
110 สวงษ์พัฒนศึกษา 2 1 1 2 4
111 บ้านดองดึง 2 1 1 0 4
112 บ้านตาจวน 2 1 1 0 4
113 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 2 1 0 1 3
114 บ้านชำแระ 2 1 0 0 3
115 บ้านโนนดั่ง 2 1 0 0 3
116 บ้านโพง 2 1 0 0 3
117 บ้านป่าใต้ 2 0 2 0 4
118 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 2 0 1 1 3
119 ขุขันธ์วิทยา 2 0 0 1 2
120 บ้านหนองระนาม 2 0 0 0 2
121 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 0 0 0 2
122 บ้านกระแมด 2 0 0 0 2
123 บ้านขามฆ้อง 2 0 0 0 2
124 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 2 0 0 0 2
125 บ้านพอก 2 0 0 0 2
126 บ้านนาก๊อก 1 3 0 0 4
127 บ้านอาลัย 1 3 0 0 4
128 บ้านเสลาสุขเกษม 1 2 1 3 4
129 บ้านโพนปลัด 1 2 1 1 4
130 บ้านกฤษณา 1 2 1 0 4
131 บ้านตาเจา 1 1 2 0 4
132 บ้านปะอุง 1 1 2 0 4
133 บ้านขามทับขอน 1 1 1 1 3
134 บ้านขามหนองครอง 1 1 1 0 3
135 บ้านกุดปราสาท 1 1 1 0 3
136 บ้านศาลา(ภส) 1 1 0 1 2
137 บ้านทุ่งศักดิ์ 1 1 0 1 2
138 บ้านห้วยสระภูมิ 1 1 0 0 2
139 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1 1 0 0 2
140 บ้านคำเผือ 1 1 0 0 2
141 บ้านนกยูง(อสพป.30) 1 1 0 0 2
142 บ้านบ่อทอง 1 1 0 0 2
143 บ้านไฮน้อย 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองพัง 1 0 2 0 3
145 บ้านกอกหวาน 1 0 1 1 2
146 บ้านสวายสนิท 1 0 1 0 2
147 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1 0 1 0 2
148 บ้านคอกหนองไพร 1 0 0 1 1
149 บ้านสระบานสามัคคี 1 0 0 0 1
150 ทับทิมสยาม 06 1 0 0 0 1
151 บ้านนาวา 1 0 0 0 1
152 บ้านขอนแต้ 1 0 0 0 1
153 บ้านตรอย 1 0 0 0 1
154 บ้านกะดึ 1 0 0 0 1
155 บ้านกันแตสระรุน 1 0 0 0 1
156 บ้านบัวบก 1 0 0 0 1
157 บ้านสวาย-สนวน 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองบัวตาคง 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองอิไทย 1 0 0 0 1
160 บ้านเขวิก 0 3 0 1 3
161 บ้านหนองเพดาน 0 2 3 0 5
162 บ้านโป่ง(พบ) 0 2 1 0 3
163 บ้านโนนดู่ 0 2 0 1 2
164 บ้านสะเดาน้อย 0 2 0 0 2
165 บ้านหลัก 0 2 0 0 2
166 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 1 2 0 3
167 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 1 2 0 3
168 บ้านทำนบ 0 1 1 1 2
169 บ้านสลักได 0 1 1 0 2
170 บ้านหว้าน 0 1 1 0 2
171 บ้านไม้แก่น 0 1 0 1 1
172 บ้านคลองเพชรสวาย 0 1 0 0 1
173 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 1 0 0 1
174 บ้านทุ่งหลวง 0 1 0 0 1
175 บ้านพรหมเจริญ 0 1 0 0 1
176 บ้านละเบิกตาฮีง 0 1 0 0 1
177 บ้านสามขา 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองคล้า 0 1 0 0 1
179 บ้านแดง 0 1 0 0 1
180 บ้านกันจาน 0 0 6 1 6
181 บ้านหนองสะแกสน 0 0 1 0 1
182 บ้านเรียม 0 0 1 0 1
183 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 1 0
รวม 825 398 162 110 1,495