สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตาสุด 10 2 3 15 22 2 2 1 26
2 อนุบาลศรีประชานุกูล 8 6 6 20 25 5 1 2 31
3 บ้านแขว 6 4 2 12 14 3 1 1 18
4 บ้านปรือใหญ่ 5 6 2 13 17 5 0 0 22
5 บ้านปรือคัน 5 5 7 17 29 4 0 2 33
6 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 4 4 4 12 17 6 3 0 26
7 อนุบาลไพรบึง 4 3 2 9 14 8 5 0 27
8 บ้านโคกสูง 4 2 2 8 14 3 0 3 17
9 บ้านปราสาท 4 2 1 7 15 1 1 0 17
10 บ้านปราสาทเยอ 4 2 1 7 14 5 0 1 19
11 สวัสดีวิทยา 4 1 1 6 7 3 0 0 10
12 บ้านอาวอย 4 1 0 5 10 1 2 0 13
13 บ้านสกุล 4 1 0 5 8 2 3 2 13
14 บ้านชำแระกลาง 4 0 2 6 12 4 3 4 19
15 บ้านไทร 3 5 1 9 12 1 0 0 13
16 หนองอารีพิทยา 3 2 0 5 8 2 1 1 11
17 บ้านกันทรารมย์ 3 1 4 8 20 5 3 2 28
18 บ้านตาอุด 3 0 1 4 10 2 3 1 15
19 บ้านโคกตาล 3 0 0 3 7 7 1 2 15
20 บ้านสวาย 2 5 6 13 25 7 1 2 33
21 บ้านตะเคียนราม 2 4 0 6 6 5 0 1 11
22 บ้านบ่อ 2 3 2 7 11 4 0 1 15
23 บ้านหนองแวง 2 3 1 6 5 7 1 3 13
24 บ้านดู่ 2 3 0 5 13 9 3 0 25
25 บ้านไพรพัฒนา 2 2 3 7 13 4 1 3 18
26 บ้านเค็ง 2 2 1 5 15 1 3 0 19
27 บ้านบัลลังก์ 2 2 1 5 6 2 2 0 10
28 บ้านคูสี่แจ 2 2 0 4 6 1 0 0 7
29 บ้านแทรง 2 1 2 5 12 4 2 3 18
30 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 2 1 2 5 6 3 1 1 10
31 อนุบาลปรางค์กู่ 2 1 1 4 6 4 2 0 12
32 บ้านปราสาทกวางขาว 2 1 1 4 6 0 1 0 7
33 บ้านตรางสวาย 2 1 1 4 5 1 1 0 7
34 บ้านทะลอก 2 1 0 3 8 1 0 0 9
35 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 2 1 0 3 3 0 1 0 4
36 บ้านติ้ว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 บ้านสำโรงพลัน 2 0 2 4 8 4 1 2 13
38 บ้านเหล็ก 2 0 0 2 6 3 2 1 11
39 บ้านกำแมด 2 0 0 2 3 4 2 1 9
40 จะกงวิทยา 1 3 1 5 12 8 2 2 22
41 บ้านโคกใหญ่ 1 3 0 4 7 2 2 2 11
42 บ้านไฮเลิง 1 3 0 4 6 4 0 0 10
43 บ้านหนองระเยียว 1 2 1 4 5 1 0 1 6
44 บ้านใจดี 1 1 2 4 8 5 4 0 17
45 บ้านสะเดาใหญ่ 1 1 1 3 14 6 1 3 21
46 บ้านห้วยตามอญ 1 1 1 3 8 2 0 1 10
47 บ้านจันลม 1 1 1 3 7 5 4 3 16
48 กระต่ายด่อนวิทยา 1 1 1 3 6 3 0 4 9
49 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1 1 1 3 4 1 4 0 9
50 บ้านดอนหลี่ 1 1 0 2 6 2 0 2 8
51 ชุมชนบ้านหัวเสือ 1 1 0 2 5 6 4 1 15
52 บ้านดินแดง 1 1 0 2 3 4 0 1 7
53 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 1 1 0 2 3 1 0 0 4
54 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
55 บ้านกะกำ 1 0 4 5 8 4 1 0 13
56 บ้านละลม 1 0 2 3 9 11 1 2 21
57 บ้านหนองคูอาวอย 1 0 2 3 5 5 5 0 15
58 บ้านสมอ 1 0 2 3 4 6 1 0 11
59 บ้านเกาะกระโพธิ์ 1 0 1 2 4 4 0 2 8
60 บ้านศาลา(ปก) 1 0 1 2 4 3 1 0 8
61 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
62 บ้านตะเภา 1 0 0 1 5 3 0 0 8
63 บ้านนาตราว 1 0 0 1 5 1 0 0 6
64 บ้านโพงกอก 1 0 0 1 5 0 0 2 5
65 บ้านกันตรวจ 1 0 0 1 4 3 0 0 7
66 บ้านเปี่ยมตะลวก 1 0 0 1 3 2 1 0 6
67 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 0 0 1 2 4 3 1 9
68 บ้านท่าคอยนาง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
69 บ้านขามหนองครอง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
70 บ้านสระบานสามัคคี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านแซรสะโบว 0 3 1 4 5 6 2 1 13
72 บ้านป่าใต้ 0 2 0 2 2 0 2 0 4
73 บ้านสำโรงตาเจ็น 0 1 2 3 6 6 3 0 15
74 ศรีสะอาดวิทยาคม 0 1 2 3 5 3 0 0 8
75 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 1 2 3 5 0 0 0 5
76 บ้านผือ 0 1 2 3 4 7 0 1 11
77 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 0 1 1 2 7 4 0 1 11
78 บ้านคะนาสามัคคี 0 1 1 2 3 4 0 0 7
79 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 0 1 1 2 2 1 0 1 3
80 บ้านหนองระนาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
81 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 1 0 1 7 2 1 1 10
82 บ้านสร้างใหญ่ 0 1 0 1 4 5 0 0 9
83 บ้านตาโสม 0 1 0 1 4 1 0 0 5
84 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 1 0 1 4 0 1 0 5
85 บ้านสมบูรณ์ 0 1 0 1 4 0 0 2 4
86 บ้านมะขาม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
87 บ้านหว้า 0 1 0 1 3 2 0 0 5
88 บ้านสนาย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 บ้านอังกุล 0 1 0 1 2 3 0 1 5
90 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 2 4
91 บ้านดองดึง 0 1 0 1 2 1 1 0 4
92 บ้านชำแระ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
93 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
94 บ้านโพนปลัด 0 1 0 1 1 2 1 1 4
95 บ้านกฤษณา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
96 บ้านตาเจา 0 1 0 1 1 1 2 0 4
97 บ้านห้วยสระภูมิ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
98 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 บ้านสวายสนิท 0 1 0 1 1 0 1 0 2
100 ทับทิมสยาม 06 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านนาวา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 0 0 4 4 5 0 0 0 5
103 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 0 2 2 2 3 0 1 5
104 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 0 0 1 1 5 5 3 3 13
105 บ้านมะขามภูมิ 0 0 1 1 5 2 3 0 10
106 บ้านโสน 0 0 1 1 4 5 2 1 11
107 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 4 3 3 2 10
108 บ้านเริงรมย์ 0 0 1 1 4 1 1 0 6
109 บ้านหัวช้าง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
110 วัดเขียน 0 0 1 1 2 4 1 0 7
111 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
112 บ้านกระแมด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 บ้านศาลา(ภส) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
114 บ้านคอกหนองไพร 0 0 1 1 1 0 0 1 1
115 บ้านขอนแต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
116 บ้านตรอย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองเพดาน 0 0 1 1 0 2 3 0 5
118 บ้านหนองเชียงทูน 0 0 0 0 6 2 0 0 8
119 บ้านระกา 0 0 0 0 5 3 1 0 9
120 บ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0 0 5 2 0 0 7
121 บ้านไฮ 0 0 0 0 4 3 0 0 7
122 บ้านแซรไปร 0 0 0 0 4 2 1 1 7
123 บ้านหนองกาด 0 0 0 0 4 1 0 1 5
124 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 3 4 4 2 11
125 วนาสวรรค์ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
126 บ้านธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 3 2 1 1 6
127 นิคม ๑ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
128 บ้านเรือทองคลองคำ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
129 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
130 อนุบาลภูสิงห์ 0 0 0 0 2 4 0 2 6
131 บ้านภูมิศาลา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
132 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 2 4
133 บ้านตูม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
134 บ้านตาจวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
135 บ้านโนนดั่ง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
136 บ้านโพง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
137 ขุขันธ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
138 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านพอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านนาก๊อก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
142 บ้านอาลัย 0 0 0 0 1 3 0 0 4
143 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 1 2 1 3 4
144 บ้านปะอุง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
145 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 1 1 1 1 3
146 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 1 1 1 0 3
147 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
148 บ้านคำเผือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
153 บ้านกอกหวาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
154 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านกะดึ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านกันแตสระรุน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านบัวบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านสวาย-สนวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านเขวิก 0 0 0 0 0 3 0 1 3
162 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
163 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
164 บ้านสะเดาน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
165 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
167 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
168 บ้านทำนบ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
169 บ้านสลักได 0 0 0 0 0 1 1 0 2
170 บ้านหว้าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บ้านคลองเพชรสวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านทุ่งหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านพรหมเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านละเบิกตาฮีง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านกันจาน 0 0 0 0 0 0 6 1 6
181 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านเรียม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 156 137 117 410 825 398 162 110 1,385