สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านตาสุด 8 2 3 13 20 2 2 1 24
2 อนุบาลศรีประชานุกูล 6 5 6 17 22 4 0 2 26
3 บ้านแขว 6 4 2 12 14 3 1 1 18
4 บ้านปรือคัน 4 5 5 14 25 3 0 2 28
5 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 4 4 4 12 17 6 3 0 26
6 สวัสดีวิทยา 4 1 1 6 7 3 0 0 10
7 บ้านอาวอย 4 0 0 4 9 1 1 0 11
8 บ้านปรือใหญ่ 3 5 2 10 14 4 0 0 18
9 บ้านปราสาท 3 2 1 6 13 0 1 0 14
10 บ้านโคกสูง 3 2 1 6 10 3 0 3 13
11 บ้านปราสาทเยอ 3 2 0 5 11 5 0 1 16
12 บ้านตาอุด 3 0 1 4 10 1 2 0 13
13 บ้านไทร 2 5 0 7 8 1 0 0 9
14 บ้านตะเคียนราม 2 4 0 6 6 4 0 0 10
15 บ้านหนองแวง 2 3 1 6 5 7 1 3 13
16 บ้านดู่ 2 3 0 5 12 8 3 0 23
17 บ้านไพรพัฒนา 2 2 3 7 13 4 1 3 18
18 อนุบาลไพรบึง 2 2 2 6 10 8 5 0 23
19 บ้านบ่อ 2 2 2 6 10 2 0 1 12
20 บ้านเค็ง 2 2 1 5 15 1 3 0 19
21 บ้านกันทรารมย์ 2 1 4 7 18 4 2 1 24
22 บ้านแทรง 2 1 2 5 12 4 2 3 18
23 บ้านตรางสวาย 2 1 1 4 5 1 1 0 7
24 หนองอารีพิทยา 2 1 0 3 6 2 1 1 9
25 บ้านทะลอก 2 1 0 3 6 1 0 0 7
26 บ้านปราสาทกวางขาว 2 1 0 3 5 0 1 0 6
27 บ้านบัลลังก์ 2 1 0 3 4 2 2 0 8
28 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 2 1 0 3 3 0 1 0 4
29 บ้านชำแระกลาง 2 0 2 4 8 4 1 4 13
30 บ้านสำโรงพลัน 2 0 2 4 8 4 1 2 13
31 บ้านโคกตาล 2 0 0 2 6 7 1 2 14
32 บ้านกำแมด 2 0 0 2 3 4 2 1 9
33 บ้านติ้ว 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านสวาย 1 4 3 8 18 4 0 2 22
35 จะกงวิทยา 1 3 1 5 12 8 2 2 22
36 บ้านไฮเลิง 1 3 0 4 6 3 0 0 9
37 บ้านหนองระเยียว 1 2 1 4 5 1 0 1 6
38 บ้านสะเดาใหญ่ 1 1 1 3 14 6 1 3 21
39 บ้านห้วยตามอญ 1 1 1 3 8 2 0 1 10
40 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 1 1 1 3 4 1 4 0 9
41 ชุมชนบ้านหัวเสือ 1 1 0 2 5 5 4 1 14
42 บ้านดินแดง 1 1 0 2 3 4 0 1 7
43 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
44 บ้านละลม 1 0 2 3 9 11 1 2 21
45 บ้านจันลม 1 0 1 2 6 4 4 3 14
46 บ้านหนองคูอาวอย 1 0 1 2 4 4 4 0 12
47 อนุบาลปรางค์กู่ 1 0 1 2 4 4 2 0 10
48 บ้านเกาะกระโพธิ์ 1 0 1 2 4 4 0 2 8
49 บ้านศาลา(ปก) 1 0 1 2 4 3 1 0 8
50 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 1 0 1 2 4 1 0 0 5
51 บ้านสมอ 1 0 1 2 3 5 1 0 9
52 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 1 0 1 2 2 3 1 1 6
53 บ้านตะเภา 1 0 0 1 5 3 0 0 8
54 บ้านเปี่ยมตะลวก 1 0 0 1 3 2 1 0 6
55 บ้านดอนหลี่ 1 0 0 1 3 2 0 2 5
56 บ้านท่าคอยนาง 1 0 0 1 2 3 1 0 6
57 บ้านขามหนองครอง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 บ้านคูสี่แจ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านแซรสะโบว 0 3 1 4 5 6 2 0 13
60 บ้านโคกใหญ่ 0 3 0 3 6 2 1 2 9
61 บ้านสำโรงตาเจ็น 0 1 2 3 6 6 3 0 15
62 บ้านใจดี 0 1 2 3 6 5 4 0 15
63 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 0 1 1 2 7 3 0 1 10
64 บ้านผือ 0 1 1 2 4 5 0 1 9
65 กระต่ายด่อนวิทยา 0 1 1 2 4 3 0 4 7
66 บ้านสร้างใหญ่ 0 1 0 1 3 5 0 0 8
67 บ้านมะขาม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
68 บ้านหว้า 0 1 0 1 3 2 0 0 5
69 บ้านสกุล 0 1 0 1 3 1 2 2 6
70 บ้านสนาย 0 1 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านคะนาสามัคคี 0 1 0 1 2 3 0 0 5
72 บ้านอังกุล 0 1 0 1 2 1 0 1 3
73 บ้านชำแระ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
74 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านโพนปลัด 0 1 0 1 1 2 1 1 4
76 บ้านดองดึง 0 1 0 1 1 1 1 0 3
77 บ้านกฤษณา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านตาเจา 0 1 0 1 1 0 2 0 3
79 บ้านสวายสนิท 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 ทับทิมสยาม 06 0 1 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านห้วยสระภูมิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 0 0 4 4 5 0 0 0 5
83 บ้านกะกำ 0 0 2 2 6 3 1 0 10
84 ศรีสะอาดวิทยาคม 0 0 2 2 4 2 0 0 6
85 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 0 0 2 2 4 0 0 0 4
86 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 0 0 2 2 2 3 0 1 5
87 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 1 1 4 2 3 2 9
88 บ้านเริงรมย์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
89 บ้านหัวช้าง 0 0 1 1 2 3 0 0 5
90 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 0 1 1 3
91 บ้านกระแมด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
93 บ้านคอกหนองไพร 0 0 1 1 1 0 0 1 1
94 บ้านขอนแต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 บ้านตรอย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองเพดาน 0 0 1 1 0 2 3 0 5
97 บ้านระกา 0 0 0 0 5 3 1 0 9
98 บ้านเหล็ก 0 0 0 0 4 3 2 1 9
99 บ้านไฮ 0 0 0 0 4 3 0 0 7
100 บ้านมะขามภูมิ 0 0 0 0 4 2 2 0 8
101 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 0 0 0 0 4 2 1 1 7
102 บ้านแซรไปร 0 0 0 0 4 2 1 0 7
103 บ้านบึงกระโพธิ์ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
104 บ้านหนองเชียงทูน 0 0 0 0 4 0 0 0 4
105 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 0 0 0 0 3 5 3 3 11
106 บ้านขี้นาค 0 0 0 0 3 3 4 2 10
107 วนาสวรรค์ 0 0 0 0 3 2 3 0 8
108 บ้านธาตุพิทยาคม 0 0 0 0 3 2 1 1 6
109 นิคม ๑ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
110 บ้านเรือทองคลองคำ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
111 บ้านหนองกาด 0 0 0 0 3 1 0 1 4
112 บ้านสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
113 บ้านโสน 0 0 0 0 2 5 2 1 9
114 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 0 0 0 0 2 4 2 1 8
115 บ้านภูมิศาลา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
116 บ้านโพธิ์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 2 4
117 บ้านตาจวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
118 อนุบาลภูสิงห์ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
119 บ้านตาโสม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
120 บ้านนาตราว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 0 0 0 0 2 0 1 0 3
122 บ้านโพงกอก 0 0 0 0 2 0 0 2 2
123 ขุขันธ์วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 บ้านขามฆ้อง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
125 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านพอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 วัดเขียน 0 0 0 0 1 4 1 0 6
128 บ้านนาก๊อก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
129 บ้านอาลัย 0 0 0 0 1 3 0 0 4
130 บ้านเสลาสุขเกษม 0 0 0 0 1 2 1 3 4
131 บ้านปะอุง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
132 บ้านกุดปราสาท 0 0 0 0 1 1 1 0 3
133 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 0 0 1 1 0 2 2
134 บ้านทุ่งศักดิ์ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
135 บ้านคำเผือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านนกยูง(อสพป.30) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านบ่อทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 บ้านโนนดั่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านไฮน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านตูม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
142 บ้านหนองพัง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
143 บ้านกอกหวาน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
144 บ้านขามทับขอน 0 0 0 0 1 0 1 1 2
145 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
146 บ้านกะดึ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านกันตรวจ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 บ้านกันแตสระรุน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 บ้านบัวบก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านศาลาประปุน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านหนองบัวตาคง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านหนองอิไทย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านโพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านเขวิก 0 0 0 0 0 3 0 1 3
155 บ้านโป่ง(พบ) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
156 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
157 บ้านสะเดาน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
158 บ้านหลัก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
159 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
160 บ้านทำนบ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
161 บ้านสลักได 0 0 0 0 0 1 1 0 2
162 บ้านหว้าน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
163 บ้านศาลา(ภส) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
164 บ้านไม้แก่น 0 0 0 0 0 1 0 1 1
165 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านทุ่งหลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านพรหมเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านสามขา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านแดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านกันจาน 0 0 0 0 0 0 6 1 6
173 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
174 บ้านหนองสะแกสน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านดองกำเม็ด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 118 108 94 320 688 352 145 103 1,185