หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ 47 40 85.11% 6 12.77% 1 2.13% 0 0% 47
2 โรงเรียนบ้านตูม 22 19 90.48% 2 9.52% 0 0% 0 0% 21
3 โรงเรียนบ้านตาเอก 21 18 85.71% 3 14.29% 0 0% 0 0% 21
4 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
5 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 18 15 83.33% 2 11.11% 1 5.56% 0 0% 18
6 โรงเรียนบ้านขนุน 17 13 76.47% 4 23.53% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 18 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 17 13 81.25% 1 6.25% 2 12.5% 0 0% 16
9 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 15 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
10 โรงเรียนบ้านโดนอาว 15 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
11 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
12 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
15 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 12 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
16 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
17 โรงเรียนบ้านพยอม 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
18 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
19 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 10 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
20 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
22 โรงเรียนบ้านหนองหิน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านโนนสูง 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
25 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
27 โรงเรียนบ้านดาน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านสามเส้า 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
29 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 8 7 87.5% 0 0% 1 12.5% 0 0% 8
31 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
32 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
33 โรงเรียนบ้านบึงมะลู 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
34 โรงเรียนบ้านกระทิง 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
35 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
37 โรงเรียนบ้านตาแท่น 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
39 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
40 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
41 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
43 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านตระกวน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
46 โรงเรียนบ้านจานบัว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
49 โรงเรียนบ้านระหาร 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
50 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
51 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
53 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
54 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านชำแจงแมง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนบ้านตาปรก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านหนองยาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านกระหวัน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านจานเลียว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านซำตาโตง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านนารังกา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านผือ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านตาเส็ด 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
72 โรงเรียนบ้านกราม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านดู่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองคู 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านกันทรอม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านดอนข่า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านแก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนมหาราช 2 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
95 โรงเรียนบ้านขะยูง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
98 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านกระเบา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านปุน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านกระบี่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านกันจด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านกันจาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านขนาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านจะเนียว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนบ้านชำม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านซะวาซอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านซำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านตระกาจ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านบักดอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านสดำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านสะพุง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านเดื่อ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านโนนจิก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนชนะใช้กิจการ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนโนนสูง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนบ้านคำกลาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านเพ็ก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 5 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโนนแก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
146 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านชำเขียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองทา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองรุง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโนนงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านตานวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านอาราง 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านภูทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านโตนด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ โทร 080-4692136 อีเมล์ phuttawat@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]