ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองทา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน