ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโตนด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 62.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชนะใช้กิจการ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 60 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน