ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านขนาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน