ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 64.80 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน