ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน