ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านจันทร์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.25 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน