ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 92.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบึงมะลู สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.31 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตานวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 75.98 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน