ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกันจด สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 83.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.05 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน