ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศิวาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 95.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 86.27 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 81.87 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน