ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 94.91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 89.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 88.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 87.06 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 79.17 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 78.91 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76.99 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 76.50 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน